Microsoft Azure - Advanced Infrastructure Administration

Kurskod T2515

Microsoft Azure - Advanced Infrastructure Administration

Denna kurs i avancerad Azure-infrastruktur riktar sig till dig som önskar en mer djupgående administrativ kunskap om Azure-tjänster samt hur du skapar och utformar Azure-baserade lösningar. 

Pris
42450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
2 sep
Stockholm, Live Online
21 okt
Live Online
9 dec
Stockholm, Live Online

Boka utbildning

Kursen går vidare i ämnen som exempelvis virtualisering, automatisering, nätverk, lagring, identitet, säkerhet, dataplattform och applikationsinfrastruktur. Vi går även in på hur designbeslut inom vart och ett av dessa områden påverkar helhetslösningen.

Kursen utgör ett lämpligt komplement till vår kurs Microsoft Azure - Infrastructure Administration och tillför de nyckelkunskaper du behöver för att läsa in design-certifieringen AZ-305.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är utformad för Azure-administratörer som behöver fördjupa sina kunskaper inom Azure-tjänsters funktionalitet och hur man skapar bra lösningar baserat på detta.

Kursen är framtagen för de som besitter kunskaper i allmän administration av en Azure-baserad infrastruktur, motsvarande det som täcks av vår kurs Microsoft Azure - Infrastructure Administration. För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll behöver du en generell kännedom om IT-drift såsom nätverk, virtualisering, identitet, säkerhet, affärskontinuitet, katastrofåterställning, dataplattform, budgetering och styrning. För detta rekommenderar vi starkt vår kurs Microsoft Azure - Infrastructure Administration innan du går denna utbildning. Under kursen används både Azure Portal och PowerShell.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll: 

Implement Azure Active Directory

In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.

Implement and Manage Hybrid Identities

In this module, you will learn how to install and configure Azure AD Connect and implement Azure AD Connect Health.

Implement Virtual Networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS.

Implement VMs for Windows and Linux

In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

Implement Load Balancing and Network Security

In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.

Implement Storage Accounts

In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

Implement NoSQL Databases

In this module, you will learn about Azure Table Storage and recommend options for CosmsoDB APIs.

Implement Azure SQL Databases

In this module, you will create an Azure SQL Database single database, create an Azure SQL Database Managed Instance, and review high-availability and Azure SQL database.

Automate Deployment and Configuration of Resources

In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager and Bicep Templates.

Implement and Manage Azure Governance

In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.

Manage Security for Applications

In this module, you will learn about Azure Key Vault and implementing authentication using Azure Managed Identities.

Manage Workloads in Azure

In this module, you will learn how to migrate workloads using Azure Migrate, perform VMware agent-based and agent-less migrations, and perform Azure Backup and Azure Site Recovery.

Implement Container-Based Applications

In this module, you will learn how to run Azure Container instances and how to deploy Kubernetes with AKS.

Implement an Application Infrastructure

In this module, you will learn how to create an App Service web App for Containers, create and configure an App Service Plan, and create and manage Deployment Slots.

Implement Cloud Infrastructure Monitoring

In this module, you will learn about Azure Monitor, Azure Workbooks, Azure Alerts, Network Watcher, Azure Service Health, Azure Application Insights.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post