Microsoft Azure - Business Fundamentals

Kurskod MAZ-900T01

Microsoft Azure - Business Fundamentals

Denna kurs ger grundläggande kunskap om molntjänster och hur sådana tillhandahålls med Microsoft Azure. Den introducerar till allmänna cloud computing-koncept samt typiska modeller och tjänster som Public, Private och Hybrid Cloud samt Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) och Softwarwe-as-a-service (SaaS).

Pris
9950 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
23 dec
Live Online
7 mar
Live Online
17 maj
Live Online

Boka utbildning

Den behandlar även vissa centrala Azure-tjänster och -lösningar samt viktiga grundpelare avseende säkerhet, integritet och regelefterlevnad. Vi kommer även att få en överblick av priser och supporttjänster som är tillgängliga med Azure.

Kursen består av presentationer, demonstrationer och gruppdiskussioner. Vill du gå en grundläggande Azure-kurs som även har praktiska övningar i en Azure-miljö, rekommenderar vi istället vår kurs Microsoft Azure - Technical Fundamentals.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen kan utgöra ett lämpligt avstamp till att lära sig molntjänster och Microsoft Azure innan du går ytterligare kurser inom Microsoft Azure eller andra molntjänster. Den kan även vara ett alternativ för beslutsfattare som behöver orientera sig inom ämnet för att lättare förstå den tekniska aspekten på strategiska beslut.

Kursmaterialet är på engelska. Inga förkunskaper krävs för kursen.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Kursern är förberedande för Microsoft-certifieringen Azure Fundamentals, AZ-900.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Core Azure concepts

In this module, you'll take an entry level end-to-end look at Azure and its capabilities, which will provide you with a solid foundation for completing the available modules for Azure Fundamentals.

 • Introduction to Azure fundamentals
 • Discuss Azure fundamental concepts
 • Describe core Azure architectural components
Core Azure services

In this module, you learn about core Azure services like Azure database, Azure compute, Azure storage, and Azure Networking.

 • Explore Azure database and analytics services
 • Explore Azure compute services
 • Explore Azure Storage services
 • Explore Azure networking services
Core solutions and management tools on Azure

In this module, you'll learn about AI machine learning, Azure DevOps, monitoring fundamentals, management fundamentals, serverless computing fundamentals. and IoT fundamentals.

 • Choose the best AI service for your needs
 • Choose the best tools to help organizations build better solutions
 • Choose the best monitoring service for visibility, insight, and outage mitigation
 • Choose the best tools for managing and configuring your Azure environment
 • Choose the best Azure serverless technology for your business scenario
 • Choose the best Azure IoT service for your application
General security and network security features

In this module, you will learn how to protect yourself against security threats, and secure your networks with Azure.

 • Protect against security threats on Azure
 • Secure network connectivity on Azure
Identity, governance, privacy, and compliance features

In this module, you will learn about Azure identity services, how to build a cloud governance strategy, and privacy, compliance and data protection standards on Azure.

 • Secure access to your applications by using Azure identity services
 • Build a cloud governance strategy on Azure
 • Examine privacy, compliance, and data protection standards on Azure
Azure cost management and service level agreements

In this module, you will learn how to plan and manage Azure costs, and how to choose the right Azure services though SLAs and service lifecycle.

 • Plan and manage your Azure costs
 • Choose the right Azure services by examining SLAs and service lifecycle

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post