Microsoft Azure - Infrastructure Administration

Kurskod MAZ-104

Microsoft Azure - Infrastructure Administration

På denna kurs går vi igenom administration av en Azure-baserad infrastruktur, komplett med uppsättning, resurshantering, lagring, nätverk, virtualisering och identitetshantering.

Pris
32950 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
9 sep
Live Online
14 okt
Stockholm, Live Online
4 nov
Göteborg, Live Online
9 dec
Stockholm, Live Online
13 jan
Live Online

Boka utbildning

Under kursen lär du dig hantera dina Azure-abonnemang, säkra identiteter, administrera infrastrukturen, konfigurera virtuellt nätverk, ansluta Azure och lokala webbplatser, hantera nätverkstrafik, implementera lagringslösningar, skapar och skalar virtuella maskiner, implementera webbappar och containrar, säkerhetskopiera och dela data samt övervaka din lösning.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som skall administrera en infrastruktur baserad på Azure, inklusive lagring, nätverk och applikationshantering. Den är också förberedande för certifieringen Microsoft Azure Administrator Associate, AZ-104.

Som deltagare förutsätts du ha grundläggande kunskaper i Windows Server och Active Directory-baserade operativsystem och nätverk, samt vara bekant med nyckelkomponenterna inom modern infrastruktur såsom virtualisering, molninfrastruktur och lagringsstrukturer.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

 

Certifiering

Kursen är förberedande för certifieringstestet AZ-104, Microsoft Azure Administrator, som ersätter det tidigare testet AZ-103.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska med detta innehåll: 

Identity

In this module, you will learn how to secure identities with Entra ID (previously Azure AD), and implement users and groups.

Governance and Compliance

In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.

Azure Administration

In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. This module includes:

Virtual Networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS.

Intersite Connectivity

In this module, you will learn about intersite connectivity features including VNet Peering, Virtual Network Gateways, and Site-to-Site Connections.

Network Traffic Management

In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.

Azure Storage

In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

Azure Virtual Machines

In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

PaaS Compute Options

You’ll learn about Azure App Service Plans, Azure App Service, Azure Container Instances, and Azure Kubernetes Service.

Data Protection

In this module, you will learn about backing up files and folders, and virtual machine backups.

Monitoring

In this module, you will learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, and log analytics.

 

"Tydlig instruktör. Mycket bra kombination av teori och labbar."

- Tidigare kursdeltagare

"Flex upplägget på kursen var bra. Lättare att slita sig från vardagens arbetsuppgifter."

- Tidigare kursdeltagare

"Bra funktion hela tiden. Ingen störning i teknik eller ljud."

- Tidigare kursdeltagare

"Very wide course covering several important topics. I really enjoyed the Labs to do some hands-on learning and experiencing the news Azure related concepts."

- Tidigare kursdeltagare

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post