Microsoft Azure - Security Technologies

Kurskod MAZ-500T00

Microsoft Azure - Security Technologies

Under denna kurs lär du dig implementera säkerhetskontroller, upprätthålla säkerhetsstatus samt identifiera och åtgärda sårbarheter genom att använda olika säkerhetsverktyg. Kursen omfattar skripting och automation, virtualisering och Cloud N-tier-arkitektur.

Pris
33450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
21 maj
Flex
24 maj
Live Online
5 jul
Live Online
16 aug
Live Online
6 sep
Live Online
10 sep
Flex
25 okt
Live Online
26 nov
Flex
29 nov
Live Online

Boka utbildning

Efter kursen kommer du ha kännedom om dataklassificeringar, dataskyddsmekanismer, krypteringsmetoder och säkra protokoll i Azure, samt dess säkerhetstjänster och dito egenskaper.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till IT-tekniker som arbetar med Azure-tjänster och behöver utveckla sin kompetens ut säkerhetsperspektivet.

Som deltagare förutsätts du besitta de grundläggande kunskaperna inom administration av en Azure-baserad infrastruktur, samt ha kommit i kontakt med uppgifter liknande kursens ämnesområden innan utbildningen.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Flex: En kursdag per vecka

Denna kurs kan du välja att gå antingen sammanhängande som vanligt under en och samma vecka, eller uppdelat en dag i veckan, det vi kallar Flex. Kursen går då typiskt samma veckodag varje vecka och totalt samma mängd kursdagar. Du känner igen ett Flex-tillfälle bland kursdatumen genom att det står ”Flex” där det annars stått Live Online eller ett ortsnamn, och det datum som anges är som vanligt kursens startdatum.

 

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Identity and Access  
 • Configure Azure Active Directory for Azure workloads and subscriptions 
 • Configure Azure AD Privileged Identity Management 
 • Configure security for an Azure subscription 
Platform Protection  
 • Understand cloud security 
 • Build a network 
 • Secure network 
 • Implement host security 
 • Implement platform security 
 • Implement subscription security 
Security Operations  
 • Configure security services 
 • Configure security policies by using Azure Security Center 
 • Manage security alerts 
 • Respond to and remediate security issues 
 • Create security baselines 
Data and applications  
 • Configure security policies to manage data 
 • Configure security for data infrastructure 
 • Configure encryption for data at rest 
 • Understand application security 
 • Implement security for application lifecycle 
 • Secure applications 
 • Configure and manage Azure Key Vault 

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post