Microsoft Azure - Security Technologies

Kurskod MAZ-500

Microsoft Azure - Security Technologies

Under denna kurs får du de kunskaper och färdigheter som behövs för att implementera säkerhetskontroller, upprätthålla en organisations säkerhetsnivå samt identifiera och åtgärda säkerhetsbrister.

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
24 jun
Live Online
26 aug
Live Online
4 nov
Live Online

Boka utbildning

Kursen behandlar säkerhet för identitet och åtkomst, plattformsskydd, data och applikationer samt säkerhetsoperationer.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till IT-tekniker som arbetar med Azure-tjänster och behöver utveckla sin kompetens ut säkerhetsperspektivet.

Som deltagare förutsätts du besitta de grundläggande kunskaperna inom administration av en Azure-baserad infrastruktur, samt ha kommit i kontakt med uppgifter liknande kursens ämnesområden innan utbildningen.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Manage Identity and Access

Master identity and access management in Microsoft Entra ID, securing users, groups, and external identities, implementing authentication and authorization controls, and managing application access and security.

Secure Networking

Master the intricacies of securing Azure networks, encompassing virtual networks, encryption, firewall setup, private access, and DDoS protection, with this comprehensive training.

Secure Compute, Storage, and Databases

Master the art of securing Azure compute resources, storage, and databases, including advanced security measures, encryption, access control, and database protection.

Manage Security Operations

Master the art of managing security operations in Azure, from governance and policy creation to infrastructure security, key management, security posture, threat protection, and advanced security monitoring and automation.

"Giuliano är löjligt duktig på det han gör, roande, hjälpsam och pedagogisk. Hoppas att mina kollegor som kommer gå kursen får honom som lärare."

- Tidigare kursdeltagare

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post