Microsoft Azure - Security Technologies

Kurskod MAZ-500

Microsoft Azure - Security Technologies

Under denna kurs lär du dig implementera säkerhetskontroller, upprätthålla säkerhetsstatus samt identifiera och åtgärda sårbarheter genom att använda olika säkerhetsverktyg. Kursen omfattar skripting och automation, virtualisering och Cloud N-tier-arkitektur.

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
3 jul
Live Online
4 sep
Stockholm, Live Online
6 nov
Live Online
11 dec
Live Online

Boka utbildning

Efter kursen kommer du ha kännedom om dataklassificeringar, dataskyddsmekanismer, krypteringsmetoder och säkra protokoll i Azure, samt dess säkerhetstjänster och dito egenskaper.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till IT-tekniker som arbetar med Azure-tjänster och behöver utveckla sin kompetens ut säkerhetsperspektivet.

Som deltagare förutsätts du besitta de grundläggande kunskaperna inom administration av en Azure-baserad infrastruktur, samt ha kommit i kontakt med uppgifter liknande kursens ämnesområden innan utbildningen.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Flex: En kursdag per vecka

Denna kurs kan du välja att gå antingen sammanhängande som vanligt under en och samma vecka, eller uppdelat en dag i veckan, det vi kallar Flex. Kursen går då typiskt samma veckodag varje vecka och totalt samma mängd kursdagar. Du känner igen ett Flex-tillfälle bland kursdatumen genom att det står ”Flex” där det annars stått Live Online eller ett ortsnamn, och det datum som anges är som vanligt kursens startdatum.

 

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Manage Identity and Access

This module covers Azure Active Directory, Azure Identity Protection, Enterprise Governance, Azure AD PIM, and Hybrid Identity.

 • Azure Active Directory
 • Azure Identity Protection
 • Enterprise Governance
 • Azure AD Privileged Identity Management
 • Hybrid Identity
Implement Platform Protection

This module covers perimeter, network, host, and container security.

 • Perimeter Security
 • Network Security
 • Host Security
 • Container Security
Secure Data and Applications

This module covers Azure Key Vault, application security, storage security, and SQL database security.

 • Azure Key Vault
 • Application Security
 • Storage Security
 • SQL Database Security
Manage Security Operations

This module covers Azure Monitor, Azure Security Center, and Azure Sentinel.

 • Azure Monitor
 • Azure Security Center
 • Azure Sentinel

"Giuliano är löjligt duktig på det han gör, roande, hjälpsam och pedagogisk. Hoppas att mina kollegor som kommer gå kursen får honom som lärare."

- Tidigare kursdeltagare

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post