Microsoft Azure DevOps Solutions

Kurskod MAZ-400T00

Microsoft Azure DevOps Solutions

Lär dig hur du utformar en DevOps-strategi och implementerar DevOps-processer för mjukvaruutveckling, Continuous Integration, Dependency Management, deployment-mönster och Continuous Feedback.

Pris
35950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
5 dagar
Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
31 aug
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå
12 okt
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå
7 dec
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå

Boka utbildning

Kursen förbereder dig för certifieringen Azure DevOps Engineer Expert.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar professionellt med DevOps och vill fördjupa dina kunskaper om hur man inför DevOps-processer.

Du behöver förkunskaper i form av grundläggande kunskap om Azure, agil mjukvaruutveckling och grundprinciper för mjukvaruutveckling. Det är en fördel om du har erfarenhet av containrar och virtuella maskiner, och lite insikt i automation och scriptning.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


1. Planning for DevOps
 • Transformation Planning
 • Project Selection
 • Team Structures
 • Migrating to Azure DevOps
 • Agile Planning and Portfolio Management with Azure Boards
2. Getting started with Source Control
 • What is Source Control
 • Benefits of Source Control
 • Types of Source Control Systems
 • Introduction to Azure Repos
 • Introduction to GitHub
 • Migrating from Team Foundation Version Control (TFVC) to Git in Azure Repos
 • Authenticating to Git in Azure Repos
 • Version Controlling with Git
3. Scaling Git for enterprise DevOps
 • How to Structure your Git Repo
 • Git Branching Workflows
 • Collaborating with Pull Requests in Azure Repos
 • Why care about GitHooks
 • Fostering Inner Source
 • Code Review with Pull Requests
4. Consolidating Artifacts & Designing a Dependency Management Strategy
 • Packaging Dependencies
 • Package Management
 • Migrating and Consolidating Artifacts
 • Updating Packages
5. Implementing Continuous Integration with Azure Pipelines
 • The concept of pipelines in DevOps
 • Azure Pipelines
 • Evaluate use of Hosted vs Private Agents
 • Agent Pools
 • Pipelines and Concurrency
 • Azure DevOps and Open Source Projects (Public Projects)
 • Azure Pipelines YAML vs Visual Designer
 • Continuous Integration Overview
 • Implementing a Build Strategy
 • Integration with Azure Pipelines
 • Integrate External Source Control with Azure Pipelines
 • Set Up Private Agents
 • Analyze and Integrate Docker Multi-Stage Builds
6. Managing Application Config and Secrets
 • Introduction to Security
 • Implement secure and compliant development process
 • Rethinking application config data
 • Manage secrets, tokens, and certificates
 • Implement tools for managing security and compliance in a pipeline
 • Integrating Azure Key Vault with Azure DevOps
7. Managing Code Quality and Security Policies
 • Managing Code Quality
 • Managing Security Policies
 • Managing Technical Debt with Azure DevOps and SonarCloud
8. Implementing a Container Build Strategy
 • Implementing a Container Build Strategy
 • Modernizing Existing ASP.NET Apps with Azure
9. Manage Artifact versioning, security & compliance
 • Package security
 • Open source software
 • Integrating license and vulnerability scans
 • Implement a versioning strategy (git version)
 • Manage Open Source Security and License with WhiteSource
10. Design a Release Strategy
 • Introduction to Continuous Delivery
 • Release strategy recommendations
 • Building a High-Quality Release pipeline
 • Choosing a deployment pattern
 • Choosing the right release management tool
11. Set up a Release Management Workflow
 • Create a Release Pipeline
 • Provision and Configure Environments
 • Manage and Modularize Tasks and Templates
 • Integrate Secrets with the release pipeline
 • Configure Automated Integration and Functional Test Automation
 • Automate Inspection of Health
 • Configuring Pipelines as Code with YAML
 • Setting up secrets in the pipeline with Azure Key vault
 • Setting up and Running Functional Tests
 • Using Azure Monitor as release gate
 • Creating a release Dashboard
12. Implement an appropriate deployment pattern
 • Introduction to Deployment Patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Feature Toggles
 • Canary Releases
 • Dark Launching
 • AB Testing
 • Progressive Exposure Deployment
 • Feature Flag Management with LaunchDarkly and Azure DevOps
13. Implement process for routing system feedback to development teams
 • Implement Tools to Track System Usage, Feature Usage, and Flow
 • Implement Routing for Mobile Application Crash Report Data
 • Develop Monitoring and Status Dashboards
 • Integrate and Configure Ticketing Systems
 • Monitoring Application Performance
14. Implement a mobile DevOps strategy
 • Introduction to Mobile DevOps
 • Introduction to Visual Studio App Center
 • Manage mobile target device sets and distribution groups
 • Manage target UI test device sets
 • Provision tester devices for deployment
 • Create public and private distribution groups
15. Infrastructure and Configuration Azure Tools
 • Infrastructure as Code and Configuration Management
 • Create Azure Resources using ARM Templates
 • Create Azure Resources using Azure CLI
 • Create Azure Resources by using Azure PowerShell
 • Desired State Configuration (DSC)
 • Azure Automation with DevOps
 • Additional Automation Tools
 • Azure Deployments using Resource Manager Templates
16. Azure Deployment Models and Services
 • Deployment Modules and Options
 • Azure Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Services
 • Azure Platform-as-a-Service (PaaS) services
 • Serverless and HPC Computer Services
 • Azure Service Fabric
 • Azure Automation - IaaS or PaaS deployment
17. Create and Manage Kubernetes Service Infrastructure
 • Azure Kubernetes Service
 • Deploying a multi-container application to Azure Kubernetes Service
18. Third Party Infrastructure as Code Tools available with Azure
 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Terraform
 • Infrastructure as Code
 • Automating Your Infrastructure Deployments in the Cloud with Terraform and Azure Pipelines
19. Implement Compliance and Security in your Infrastructure
 • Security and Compliance Principles with DevOps
 • Azure security Center
 • Implement Security and Compliance in an Azure DevOps Pipeline
20. Recommend and design system feedback mechanisms
 • The inner loop
 • Continuous Experimentation mindset
 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyze user feedback
 • Design process to automate application analytics
 • Integration between Azure DevOps and Teams
21. Optimize feedback mechanisms
 • Site Reliability Engineering
 • Analyze telemetry to establish a baseline
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts
 • Analyze alerts to establish a baseline
 • Blameless Retrospectives and a Just Culture

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post