Cisco CCNA Extension - Implementing and Administering Further Cisco Solutions

Kurskod TC-CCNA2

Cisco CCNA Extension - Implementing and Administering Further Cisco Solutions

Denna kurs bygger vidare från grundläggande kunskaper inom Cisco-baserad nätverksteknik genom att gå in på redundanta switch-topologier, Layer 3-redundans, WAN, QoS, Wireless, arkitektur, virtualisering, säkerhet och Threat Defense-teknologier.

Pris
33450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
20 dec
Live Online
24 jan
Live Online
11 apr
Live Online
4 jul
Live Online
30 aug
Live Online

Boka utbildning

Kursen behandlar de delar av Cisco CCNA som finns med som självstudieavsnitt i den officiella CCNA-kursen.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som har gått den officiella CCNA-kursen Implementing and Administering Cisco Solutions och vill utöka dina kunskaper med de kapitel som i den hänvisas till som självstudier.

Som förkunskaper förutsätts du kunna de aspekter på Cisco-teknologier som behandlas i kursen Cisco CCNA - Implementing and Administering Cisco Solutions.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Kursen är tillsammans med vår kurs Implementing and Administering Cisco Solutions förberedande för certifieringstestet 200-301 CCNA, som ger dig titeln Cisco Certified Network Associate (CCNA).

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

  • Building Redundant Switched Topologies
  • Exploring Layer 3 Redundancy
  • Introducing WAN Technologies
  • Introducing QoS
  • Explaining Wireless Fundamentals
  • Introducing Architectures and Virtualization
  • Examining the Security Threat Landscape
  • Implementing Threat Defense Technologies

Lär dig mer


Ciscos nya kurser och certifieringar

Ciscos nya kurser och certifieringar

Ciscos nya certifieringsprogram, utöver DevNet och CyberOps, består av en enda CCNA samt fem olika CCNP respektive CCIE inom Cisco-baserad infrastruktur.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post