Cisco Data Center - Advanced Application Centric Infrastructure Implementation

Kurskod DCACIA

Cisco Data Center - Advanced Application Centric Infrastructure Implementation

På denna utbildning lär du dig implementera och dra nytta av avancerad funktionalitet hos Cisco Nexus-switchar i Application Centric Infrastructure (ACI)-läge. Kursen ger dig kunskap och färdigheter för att förstå, konfigurera och hantera switchar i ACI-läge, hur du implementerar traditionella nätverk i Cisco ACI och hur du implementerar Cisco ACI Multi-Pod och Multi-Site-tillämpningar.

Pris
52950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
15 jul
Live Online
9 sep
Live Online
4 nov
Live Online

Boka utbildning

Under den här kursen får du praktiska övningar i att implementera avancerade ACI-funktioner som Rogue Endpoint Feature, Transit Routing, VRF Route Leaking, Contracts and Zoning Rules, Policy Based Redirect to Layer 4–7 Service Node, Multi-Pod Fabric och Cisco ACI Multi-Site Orchestrator.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till nätverkstekniker och systemingenjörer som skall konfigurera och hantera Cisco Nexus 9000-switchar i ACI-läge, implementera traditionella nätverk i Cisco ACI samt implementera Cisco ACI Multi-Pod och Multi-Site-tillämpningar.

För att dra full nytta av denna kurs ska du ha följande kunskaper och färdigheter:

  • Grundläggande förståelse för Cisco ACI
  • Förståelse för arkitekturen i ett Cisco-baserat datacenter
  • Vara bekant med principerna förvirtualisering

Till detta rekommenderar vi dessa kurser:

Cisco CCNA - Implementing and Administering Cisco SolutionsCisco Nexus 9000 -

Implementing Application Centric Infrastructure

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Den här kursen förbereder dig för att skriva certifieringstestet Implementing Cisco Application Centric Infrastructure - Advanced (300-630 DCACIA), som är en del av certifieringstiteln CCNP Data Center.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

  • Describing Cisco ACI Advanced Packet Forwarding
  • Using Advanced Cisco ACI Policy and Tenant Configuration
  • Implementing Traditional Network in Cisco ACI
  • Describing Cisco ACI Service Graph PBR
  • Describing Cisco ACI Multi-Pod Deployment
  • Describing Cisco ACI MultiSite Deployment

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post