Cisco DevNet - Developing Applications Using Cisco Core Platforms and APIs

Kurskod DEVCOR

Cisco DevNet - Developing Applications Using Cisco Core Platforms and APIs

Denna kurs förbereder dig för att arbeta med automation på professionell nivå i en Cisco-miljö, samt hjälper dig inför Cisco DevNet Professional-certifieringen. Du kommer att lära dig implementera nätverksapplikationer som använder Cisco-plattformar som bas, från inledande programvarudesign till olika typer av systemintegrationer. Vi tar även upp testning och implementation av automatisering.

Pris
54950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
13 maj
Live Online
5 aug
Live Online
4 nov
Live Online

Boka utbildning

Kursen omfattar specialiserat material rörande design, utveckling och felsökning av applikationer med Cisco-API:er och plattformar, samt hantering och distribution av applikationer på Cisco-infrastruktur.

Den ger dig praktisk erfarenhet av att lösa verkliga problem med Cisco Application Programming Interfaces (API) och moderna utvecklingsverktyg.


Målgrupp och förkunskaper

Denna utbildning är utformad för alla skall arbeta i en utvecklarroll och har ett eller flera års praktisk erfarenhet av att utveckla och underhålla applikationer byggda ovanpå Cisco-plattformar.

För att dra full nytta av kursen bör du ha tre till fem års erfarenhet av att utforma och implementera applikationer som är byggda ovanpå Cisco-plattformar.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Denna kurs hjälper dig att förbereda för att ta certifieringstestet 350-901 Developing Applications Using Cisco Core Platforms and APIs (DEVCOR).

Genom att klara detta test uppfyller du grundprövningskravet för Cisco Certified DevNet Professional och får även titeln Cisco Certified DevNet Specialist - Core.

Detaljerad information


Kursen innehåller föreläsningssektioner och självstudieavsnitt, som du går igenom på egen hand inför certifieringstestet. Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll: 

 • Designing for Maintainability* 
 • Designing for Serviceability* 
 • Implementing ChatOps Application 
 • Describing Advanced REST API Integration 
 • Securing Application Data* 
 • Securing Web and Mobile Applications* 
 • Automating Application-Release 
 • Deploying Applications 
 • Distributed Systems 
 • Orchestrating Network and Infrastructure 
 • Modeling Data with YANG 
 • Using Relational and Non-Relational Databases* 

*) Dessa är självstudieavsnitt, som du behöver gå igenom på egen hand innan du tar certifieringstestet. 

Lär dig mer


Utgångna Cisco-kurser och deras ersättare

Utgångna Cisco-kurser och deras ersättare

Här är en snabbguide där vi tipsar om nya kurser istället för de som försvunnit. Om du saknar gamla kurser som ICND1, ICND2, CCNABC, CCNAX, WIFUND, ROUTE, SWITCH, TSHOOT, WIDESGN, WIDEPLOY eller...

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post