Cisco DNA Center - Implementing and Administering DNA Center for Assurance

Kurskod N1-IADNACA

Cisco DNA Center - Implementing and Administering DNA Center for Assurance

Cisco DNA Center tillhandahåller en centraliserad kontrollpanel för fullständig kontroll över nätverket. I den här workshopen får du lära dig varför vi implementerar Cisco DNA Assurance, som är huvudkomponenten i Cisco DNA Center, samt hur det ser ut och dess nyckelfunktioner. Vi kommer också att diskutera Cisco DNA Center-tillämpning med arbetsflöde och uppgifter i samband med en implementering.

Pris
50450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Startgaranti
Finns, se datum

Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare.

Ort och datum
22 jul
Live Online
2 sep
Live Online
25 nov
Live Online

Boka utbildning

Behovet av avsiktsbaserade nätverk växer allteftersom fler segment av verksamheten är beroende av pålitliga, säkra digitala nätverk. Cisco DNA Center tillhandahåller en centraliserad kontrollpanel för fullständig kontroll över detta nya nätverk. Fullständig automatiseringskapacitet för övervakning och ändringshantering förbättras med intelligent analys som hämtar telemetridata från hela nätverket.

Applikationer, tjänster och användare prioriteras utifrån affärsmål, inom policyparametrar och bästa säkerhetspraxis. Brister i nätverks-, applikations- eller enhetsprestanda flaggas, och omedelbar åtgärdsvägledning sparar timmar av felsökning. Denna sammankoppling av automation och assurance bildar en kontinuerlig validerings- och verifieringsslinga, som kontrollerar anpassningen av nätverksdriften till affärsmål.

För dig som önskar en utbildning som fokuserar på SD Access rekommenerar vi vår kurs Cisco Software-Defined Access - SDA Use Case Implementation, Operations, & Troubleshooting.

Kursen levereras i samarbete med NterOne.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till nätverkstekniker och systemingenjörer som skall implementera, övervaka, felsöka och åtgärda nätverksinfrastruktur, -applikationer och -enheter med hjälp av verktyg och tekniker med Cisco DNA Center Assurance.

Som deltagare förutsätts du besitta följande förkunskaper för att till fullo tillgodogöra dig utbildningen:

 • Goda kunskaper (Professional-nivå) inom Cisco-baserad routing
 • Generell förståelse för Identity Services Engine
 • Praktisk erfarenhet av att sköta LAN- och WAN-infrastruktur

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Cisco DNA Center Assurance
 • Introduction to DNA Center
 • System Architecture
 • Key Features and Use Cases
 • Introduction to Cisco ISE and DNAC-ISE integration
Design
 • Network design options
 • Sites
 • Creating Enterprise and Sites Hierarchy
 • Configuring General Network Settings
 • Loading maps into the GUI
 • IP Address Management
 • Software Image Management – Lab on Day 5
 • Network Device Profiles
 • AAA
 • SNMP
 • Syslog
 • IP address pools
 • Creating Enterprise and Guest SSIDs – Lab on Day 2
 • Creating the wireless RF Profile
 • Cresting the Guest Portal for the Guest SSIDs
 • Network profiles – Lab on Day 2
 • Authentication templates
Discovery and Provision
 • Device Discovery and Protocols
 • Devices Onboarding
 • Assigning Devices to a site
 • Provisioning device with profiles
Discovery and Provision
 • Plug and Play
 • Templates
 • Templates for Day-0
 • Templates for Day-N operations
Monitoring Device, Client, and Application Health
 • DNAC Telemetry
 • Monitoring Network Device Health and Performance
 • Monitoring Wired and Wireless Client Health and Performance
 • Monitoring Application Health and Performance
Application Visibility and DNAC Integration with Umbrella
 • Monitoring Application Visibility in DNA Center
 • Umbrella Introduction
 • DNA Center Umbrella Integration and Use Cases
Troubleshooting Issues, Observing Insights and Trends
 • Detect Issues, Insights, and Trends in the Network
 • DNA Center Integration with other tools for Monitoring and Management
Troubleshooting using Cisco DNA Center Assurance Tools
 • DNAC Assurance Troubleshooting Tools
 • Using Sensor Tests
 • Using Intelligent Capture 
 • Spectrum Analysis
DNAC and Thousand Eyes
 • Introduction to ThousandEyes
 • ThousandEyes Use Cases
 • DNA Center and ThousandEyes Integration
AI Analytics and Machine Learning in DNA Center
 • Overview of AI Analytics and ML (Machine Learning)
 • DNA Center AI and ML Use Cases
DNA Center Maintenance
 • DNA Center Reports
 • DNA Center Backup and Restore

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post