Cisco DNA Center - Securing Digital Network Architecture

Kurskod N1-DNASEC

Cisco DNA Center - Securing Digital Network Architecture

I den här kursen använder du moderna verktyg som Digital Network Architecture Center (DNAC), Cisco Identity Services Engine (ISE) och Stealthwatch för att bygga en centralt hanterad, autentiserad, auktoriserad, övervakad och säkerhetspolicy-kompatibel lösning.

Pris
50450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
18 sep
Live Online

Boka utbildning

Det finns många utmaningar i den dagliga hanteringen av moderna nätverk. Problemen intensifieras när manuella konfigurationsändringar med fragmenterade verktygsutbud resulterar i icke-centraliserad ändrings- och konfigurationshantering som leder till olika namn-, konfigurations-, säkerhetskopierings- och säkerhetsproblem. Manuella konfigurationsändringar jämfört med automatiserade, policybaserade tillvägagångssätt är långsamma och genererar ofta fel.

Break&Fix, nya nätverksbyggen och ändringsförfrågningar i dynamiska miljöer där användarkrav, enheter och applikationer utvecklas i allt högre takt som i många fall drivs av IoT och Big Data.

Dagens nätverk står inför utmaningar, support och säkerhetsutmaningar som lindras med Digital Network Architecture Center (DNAC), Cisco Identity Services Engine (ISE) och Stealthwatch.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till nätverkstekniker och systemingenjörer som skall bygga en centralt hanterad, autentiserad, auktoriserad, övervakad och säkerhetspolicy-kompatibel lösning med Digital Network Architecture Center (DNAC), Cisco Identity Services Engine (ISE) och Stealthwatch.

Som deltagare förutsätts du besitta följande förkunskaper för att till fullo tillgodogöra dig utbildningen:

 • Cisco CCNA eller motsvarande kunskap och erfarenhet
 • Grundläggande kunskap om mjukvarudefinierade nätverk
 • Grundläggande kunskap om nätverkssäkerhet inklusive AAA,
  Åtkomstkontroll och ISE
 • Grundläggande kunskap och erfarenhet av Cisco IOS, IOS
  XE och CLI
 • Grundläggande kunskaper om virtualisering, Hypervisors och
  Virtuella maskiner

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Cisco’s Software Defined Access (SD-Access) 
 • DNA Introduction
 • SD-Access Overview
 • SD-Access Benefits
 • SD-Access Key Concepts
 • SD-Access Main Components
  • Campus Fabric
   • Wired
   • Wireless
  • Nodes
   • Edge
   • Border
   • Control Plane
  • DNA Center (Controller)
  • ISE (Policy)
  • StealthWatch (Policy)
  • NDP (Analytics and Assurance)
SD-Access Campus Fabric
 • The concept of Fabric
 • Node types
  • Fabric Edge Nodes
  • Control Plane Nodes
  • Border Nodes
 • LISP as protocol for Control Plane
 • Configure LISP for Control Plane
 • VXLAN as protocol for Data Plane
 • Configure VXLAN for Data Plane
 • Virtual Networks (VN)
 • Fabric-enabled WLAN
  • Fabric Enabled WLC
  • Fabric Enabled AP’s
 • SDA-ready Cisco Catalyst LAN Switches
 • Role of Cat9k in Cisco SD-Access solution and deployment models as border, control and edge nodes
DNA Center and Workflow for SD-Access 
 • Introduction to DNA Center
 • Workflow for SD-Access in DNA Center
  • Design Step overview
  • Policy Step overview
  • Provision Step overview
  • Assurance Step overview
 • Integration with Cisco ISE for Policy Enforcement
 • Integration with Cisco StealthWatch for Policy Enforcement
 • Integration with Cisco NDP for Analytics and Assurance
Deployment and initial setup for DNA Center 
 • Requirements
 • Deployment Procedure
 • Initial Setup
 • GUI Navigation
Deployment and initial setup for ISE and Integrate with DNA Center 
 • Introduction to Cisco ISE
 • Requirements
 • Cisco ISE Deployment Models
 • Deployment Procedure
 • Initial Setup
 • GUI Navigation
 • Integration with DNA Center
Deploy Netflow Collector and StealthWatch Management Center (SMC) 
 • Introduction to Netflow and SMC
 • Requirements
 • Deployment Procedure
 • Initial Setup
 • GUI Navigation
 • Integration with DNA Center / SD Access
Implementing Policy Plane using Cisco TrustSec for Segmentation 
 • Cisco TrustSec phases
  • Classification
  • Propagation
  • Enforcement
 • Configuring Classification
 • Configuring SGT tag propagation
 • Configure Enforcement
 • Introducing Cisco TrustSec in ISE
 • Cisco ISE as controller for Software-defined segmentation (groups and policies)
  • Configuring ISE for Dynamic SGT assignment
  • Configuring ISE for Static SGT assignment
  • Configuring Policy Enforcement
Cisco StealthWatch Management Console (SMC) 
 • Configuring Host Groups in the SMC
 • Configuring Flexible NetFlow on Cisco Devices
 • Verify Netflow Data Collection on SMC
 • Configuring Cisco StealthWatch and ISE Integration
DNA Center Workflow First Step - Design 
 • Creating Enterprise and Sites Hierarchy
 • Configuring General Network Settings
 • Loading maps into the GUI
 • IP Address Management
 • Software Image Management
 • Network Device Profiles
DNA Center Workflow Second Step - Policy 
 • 2-level Hierarchy
  • Macro Level: Virtual Network (VN)
  • Micro Level: Scalable Group (SG)
 • Policy Types
  • Access Policy
  • Access Control Policy
  • Traffic Copy Policy
 • Cross Domain Policies
DNA Center Workflow Third Step - Provision 
 • Devices Onboarding
  • Discovering Devices
  • Assigning Devices to a site
  • Provisioning device with profiles
 • Fabric Domains
  • Understanding Fabric Domains
  • Using Default LAN Fabric Domain
  • Creating Additional Fabric Domains
 • Adding Nodes
  • Adding Fabric Edge Nodes
  • Adding Control Plane Nodes
  • Adding Border Nodes
DNA Center Workflow Fourth Step – Assurance 
 • Introduction to Analytics
 • NDP Fundamentals
 • Overview of DNA Assurance
 • Components of DNA Assurance
 • DNA Center Assurance Dashboard
Implementing WLAN in SD-Access Solution 
 • WLAN Integration Strategies in SD-Access Fabric
 • CUWN Wireless Over The Top (OTT)
 • SD-Access Wireless (Fabric enabled WLC and AP)
 • SD-Access Wireless Architecture
  • Control Plane: LISP and WLC
  • Data Plane: VXLAN
  • Policy Plane and Segmentation: VN and SGT
Implementing Campus Fabric External Connectivity for SD-Access 
 • Role of Border Nodes
 • Types of Border Nodes
  • Border
  • Default Border
 • Single Border vs. Multiple Border Designs
 • Collocated Border and Control Plane Nodes
 • Distributed (separated) Border and Control Plane Nodes
 • Configuring Border Nodes
SDA Migration Strategies 
 • Migrate to SD-Access using a quality-assured process, state-of-the-art tools and proven methodologies
 • The need for additional planning
  • Typical considerations
  • Primary Approaches for migration
   • Building SD-Access network in parallel and then integrate
   • Do incremental migrations of access switches into an SD-Access fabric

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post