Implementing Cisco Network Security

Kurskod IINS

Implementing Cisco Network Security

Denna kurs fokuserar på design, implementation och övervakning av omfattande säkerhetspolicies, med hjälp av säkerhetsfunktionalitet i Cisco IOS. Alla IOS-exempel och praktiska övningar görs med hjälp av IOS CLI. IPS är täckt på teoretisk nivå ur FirePower-teknikens perspektiv. 

Pris
36950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Voucher och kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Site-to-Site VPN-konfiguration tas upp på både IOS och Cisco ASA. Moderna malware-exempel tas upp, kryptografiska tekniker använder starka hashing och krypteringsalgoritmer, och nuvarande versioner av IOS, Cisco ASA och Cisco AnyConnect behandlas.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till personer som vill förstå Cisco-säkerhet på nätverket eller de som vill erhålla certifieringen Cisco Certified Network Associate for Security.

Som deltagare förutsätts du ha redan genomgått kursen Cisco CCNA - Implementing and Administering Cisco Solutions.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Security Concepts
 • Threatscape
 • Threat Defense Technologies
 • Security Policy and Basic Security Architectures
 • Cryptographic Technologies
Secure Network Devices
 • Implementing AAA
 • Management Protocols and Systems
 • Securing the Control Plane
Layer 2 Security
 • Securing Layer 2 Infrastructure
 • Securing Layer 2 Protocols
Firewall
 • Firewall Technologies
 • Introducing the Cisco ASA v9.2
 • Cisco ASA Access Control and Service Policies
 • Cisco IOS Zone Based Firewall
VPN
 • IPsec Technologies
 • Site-to-Site VPN
 • Client Based Remote Access VPN
 • Clientless Remote Access VPN
Advanced Topics
 • Intrusion Detection and Protection
 • Endpoint Protection
 • Content Security
 • Advanced Network Security Architectures

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post