Certified Cloud Security Engineer

Kurskod ECC-CCSE

Certified Cloud Security Engineer

Denna kurs ger kunskap och praktiskt lärande för säkerhetspraxis, verktyg och tekniker som används för att konfigurera allmänt använda offentliga molnleverantörer som Amazon Web Services (AWS), Azure och GCP. Det gör det möjligt för dig att lära dig de nödvändiga färdigheter som krävs i verkliga hotscenarier från branschexperter.

Pris
39450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
29 jul
Live Online
21 okt
Live Online

Boka utbildning

Certified Cloud Security Engineer C|CSE spelar en aktiv roll i att förbättra en organisations säkerhetsställning genom att utbilda proffs i att planera, konfigurera, implementera och underhålla en säker molnmiljö. Detta förbereder dig för att skydda, upptäcka och svara på hot i molnnätverket.

Kursen kombinerar leverantörsneutrala och leverantörsspecifika molnsäkerhetskoncept som erbjuder en opartisk inlärning. Leverantörsneutrala koncept betonar universellt tillämpbara bästa praxis för molnsäkerhet, teknik och ramverk som hjälper individer att stärka sina grunder. Leverantörsspecifika koncept hjälper dig att få de praktiska färdigheter du behöver för att arbeta med en specifik molnplattform.


Målgrupp och förkunskaper

Alla som arbetar i en molnmiljö som behöver utöka och utveckla sina kunskaper och kunskaper om molnsäkerhet.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll förväntas du besitta grundläggande tekniska kunskaper om molnplattformar. För detta rekommenderar vi någon av dessa kurser.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Certifieringstestet kan skrivas efter avslutat deltagande i den officiella kursen. En testvoucher ingår i priset och du får tillgång till den efter att ha fyllt i din EC Council-utvärdering i slutet av kursen. Kandidater som klarar provet får certifikat och medlemsbehörighet.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Cloud Security

This module presents the core concepts of cloud computing, cloud service models, and cloud-based threats and vulnerabilities. It highlights service provider components, such as evaluation and the shared security responsibility model, which are essential to configuring a secure cloud environment and protecting organizational resources.

Platform and Infrastructure Security in Cloud

Learn the key components and technologies that build cloud architecture, such as securing the multi-tenancy, virtualized, physical, and logical cloud components. This module demonstrates configurations and best practices to secure the physical data center and cloud infrastructure utilizing tools and techniques provided by Azure, AWS, and Google Cloud.

Application Security in Cloud

This module has a key focus on securing cloud applications and explains Secure Software Development Lifecycle (SSDLC) changes. It discusses multiple services and tools for application security in Azure, AWS, and Google Cloud.

Data Security in Cloud

This module covers the basics of cloud data storage, its lifecycle, and various controls to protect data in rest and data in transit in the cloud, as well as data storage features and multiple services and tools used for securing the data stored on Azure, AWS, and Google Cloud.

Operation Security in Cloud

This module focuses on the security controls that are essential to build, implement, operate, manage, and maintain the physical and logical infrastructure for cloud environments and the required services, features, and tools provided for operational security by AWS, Azure, and Google Cloud.

Penetration Testing in Cloud

This module demonstrates the implementation of comprehensive penetration testing to assess the security of an organization's cloud infrastructure and the required services and tools used to perform penetration testing in AWS, Azure, and Google Cloud.

Incident Detection and Response in Cloud

This module focuses on incident response (IR) and examines the incident response lifecycle, alongside tools and techniques used to identify and respond to incidents. It provides SOAR training and explores IR capabilities provided by AWS, Azure, and Google Cloud Platform.

Forensics Investigation in Cloud

This module explores the forensic investigation process in cloud computing, various cloud forensic challenges, and data collection methods. It also illustrates the process of investigating security incidents using tools in AWS, Azure, and Google Cloud.

Business Continuity and Disaster Recovery in Cloud

This module highlights the importance of business continuity and disaster recovery planning in incident response. It covers the backup and recovery tools with services and features provided by AWS, Azure, and Google Cloud to monitor issues in business continuity.

Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) in Cloud

This module focuses on various governance frameworks, models, and regulations (ISO-IEC 27017, HIPAA, and PCI DSS) and the designing and implementation of governance frameworks in the cloud. It also includes cloud compliance frameworks and elaborates on AWS, Azure, and Google Cloud governance modules.

Standards, Policies, and Legal Issues in Cloud

This module discusses the standards, policies, and legal issues associated with the cloud. It also covers the features, services, and tools for compliance and auditing in AWS, Azure, and Google Cloud.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post