Certified Network Defender

Kurskod ECC-CND

Certified Network Defender

Detta är en leverantörsneutral, praktisk och instruktörsledd utbildning med labbintensivt  innehåll. Kursen fokuserar på kritiska färdigheter inom nätvekrssäkerhet, såsom att skydda, upptäcka, svara på och förutsäga säkerhetsrisker. 

Pris
43450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
2 sep
Live Online

Boka utbildning

Kursen levereras med de senaste verktygen, teknologierna och teknikerna samt använder ett praktiskt tillvägagångssätt för lärande, med stort fokus på hotförutsägelse, affärskontinuitet och katastrofåterställning. Kursen är designad och utvecklad efter omfattande marknadsundersökningar och undersökningar.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för dig som arbetar med cybersäkerhet i egenskap av nätverksadministratör, systemingenjör,  analytiker, tekniker eller operatör.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll behöver du besitta grundläggande kunskaper inom nätverksteknik, och behärska datornätverkets vanligaste begrepp och komponenter.

Till detta rekommenderar vi vår kurs IT Networking Fundamentals.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Kursen är certifieringsgrundande och mappar mot EC Councils certifiering Certified Network Defender, kompatibel med NICE 2.0. Certifieringstestet kan skrivas efter deltagande i den officiella kursen. En testvoucher ingår i priset och du får tillgång till den efter att ha fyllt i din EC Council-utvärdering i slutet av kursen. Kandidater som klarar provet får certifikat och medlemsbehörighet.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

 • Network Attacks and Defense Strategies
 • Administrative Network Security
 • Technical Network Security
 • Network Perimeter Security
 • Endpoint Security-Windows Systems
 • Endpoint Security-Linux Systems
 • Endpoint Security- Mobile Devices
 • Endpoint Security-IoT Devices
 • Administrative Application Security
 • Data Security
 • Enterprise Virtual Network Security
 • Enterprise Cloud Network Security Enterprise
 • Wireless Network Security
 • Network Traffic Monitoring and Analysis
 • Network Logs Monitoring and Analysis
 • Incident Response and Forensic Investigation
 • Business Continuity and Disaster Recovery
 • Risk Anticipation with Risk Management
 • Threat Assessment with Attack Surface Analysis
 • Threat Prediction with Cyber Threat Intelligence

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post