IT Infrastructure Security in a Windows Server Environment

Kurskod T2344

IT Infrastructure Security in a Windows Server Environment

Denna kurs lär dig hur du kan förbättra säkerheten för den IT-infrastruktur du administrerar. Vi går igenom hur du kan hjälpa till att skydda det lokala nätverket med tekniker som kryptering och certifikat, VPN, brandvägg, virusskydd, säker åtkomst, serversäkerhet och dataskydd samt hur du med detta kan förbättra nätverkets säkerhet.

Pris
39950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
9 okt
Live Online

Boka utbildning

Kursen fokuserar på On Premise-nätverk och utgår från en Windows Server-baserad infrastruktur, men mycket av kunskaperna är generiska och tillämpbara även i miljöer baserade på andra plattformar.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till IT-tekniker och systemingenjörer som skall förbättra säkerheten i ett lokalt nätverk och behöver lära sig de tekniker som finns tillhanda.

Som deltagare förutsätts du ha förkunskaper i form av allmän nätverls- och Windows-kännedom, samt kunna hantera en Windows Server-baserad nätverksmiljö. För detta rekommenderar vi vår kurs Windows Server - Installation, Storage and Compute.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursen behandlar följande tekniker och aspekter:

Kryptering och certifikat
 • Grundläggande om kryptering och certifikat (PKI)
 • (symmetrisk, asymmetrisk public/private key kryptering, hash-algoritmer)
Virtual Private Network (VPN)
 • VPN (Site-2-Site IPSec och Point-2Site IPSec) med CISCO ASA eller pfSense
Brandvägg och virusskydd
 • Firewalls och ACLs, både stand alone FW och windows brandväggen
 • Översikt av virus och skadlig kod
 • Översikt av Endpoint protection, fokus Windows 10/11
 • Översikt av Microsoft Defender
Åtkomst och Serversäkerhet
 • Windows Server och säkerhet, best practice, konfiguration, fokus på AD och vanliga tjänster (DNS och DHCP)
 • Säkerhet på Lager 2, konfiguration av switchar för att förhindra olika attacker på lokala nätverket
 • Säker användarhantering (MFA, Conditional access mm.) hör ihop med MS Defender och Win Server
 • Översikt av vanliga typer av nätverksattacker och skydd mot dessa
 • Översikt av säkerhetsstandarder
Dataskydd
 • Skydd av data, kryptering av filer mm, BitLocker, EFS, PGP mm

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post