Designing and Implementing Enterprise-Scale Analytics Solutions Using Azure and Power BI

Kurskod MDP-500

Designing and Implementing Enterprise-Scale Analytics Solutions Using Azure and Power BI

Under den här kursen lär du dig metoder och best practice för avancerad dataanalys med Power BI, Microsoft Purview och Azure Synapse Analytics.

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
27 nov
Live Online
8 apr
Live Online

Boka utbildning

Du bygger vidare på dina befintliga kunskaper och lär dig att lära sig att implementera och hantera en dataanalysmiljö, ställa frågor mot och transformera data, implementera och hantera datamodeller samt att utforska och visualisera data.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till dataanalytiker som vill fördjupa sina kunskaper om Power BI och Azure. Du bör ha förkunskaper om Power BI motsvarande vår kurs Microsoft Power BI Data Analyst.

Detaljerad information


Introduction to data analytics on Azure

This module explores key concepts of data analytics, including types of analytics, data, and storage. Students will explore the analytics process and tools used to discover insights and learn about the responsibilities of an enterprise data analyst and what tools are available to build scalable solutions.

 • Explore Azure data services for modern analytics
 • Understand concepts of data analytics
 • Explore data analytics at scale
Govern data across an enterprise

This module explores the role of an enterprise data analyst in organizational data governance. Students will explore the use of Microsoft Purview to register and catalog data assets, to discover trusted assets for reporting, and to scan a Power BI environment.

 • Introduction to Microsoft Purview
 • Discover trusted data using Microsoft Purview
 • Catalog data artifacts by using Microsoft Purview
 • Manage Power BI artifacts by using Microsoft Purview
Model, query, and explore data in Azure Synapse

This module explores the use of Azure Synapse Analytics for exploratory data analysis. Students will explore the capabilities of Azure Synapse Analytics including the basics of data warehouse design, querying data using T-SQL, and exploring data using Spark notebooks.

 • Introduction to Azure Synapse Analytics
 • Use Azure Synapse serverless SQL pool to query files in a data lake
 • Analyze data with Apache Spark in Azure Synapse Analytics
 • Analyze data in a relational data warehouse
Prepare data for tabular models in Power BI

This module explores the fundamental elements of preparing data for scalable analytics solutions using Power BI. Students will explore model frameworks, considerations for building data models that will scale, Power Query optimization techniques, and the implementation of Power BI dataflows.

 • Choose a Power BI model framework
 • Understand scalability in Power BI
 • Optimize Power Query for scalable solutions
 • Create and manage scalable Power BI dataflows
Design and build scalable tabular models

This module explores the critical underlying aspects of tabular modeling for building Power BI models that can scale. Students will learn about model relationships and model security, working with direct query, and using calculation groups.

 • Create Power BI model relationships
 • Enforce model security
 • Implement DirectQuery
 • Create calculation groups
 • Use tools to optimize Power BI performance
Implement advanced data visualization techniques by using Power BI

This module explores data visualization concepts including accessibility, customization of core data models, real-time data visualization, and paginated reporting.

 • Understand advanced data visualization concepts
 • Customize core data models
 • Monitor data in real-time with Power BI
 • Create and distribute paginated reports in Power BI report builder
Implement and manage an analytics environment

This module explores key considerations for implementing and managing Power BI. Students will understand key recommendations for administration and monitoring of Power BI, including configuration and management of Power BI capacity.

 • Provide governance in a Power BI environment
 • Facilitate collaboration and sharing in Power BI
 • Monitor and audit usage
 • Provision Premium capacity in Power BI
 • Establish a data access infrastructure in Power BI
 • Broaden the reach of Power BI
 • Automate Power BI administration
 • Build reports using Power BI within Azure Synapse Analytics
Manage the analytics development lifecycle

This module explores considerations for deployment, source control, and application lifecycle management of analytics solutions. Students will understand what to recommend and will be able to deploy and manage automated and reusable Power BI assets.

 • Design a Power BI application lifecycle management strategy
 • Create and manage a Power BI deployment pipeline
 • Create and manage Power BI assets
Integrate an analytics platform into an existing IT infrastructure

This module explores the integration of a Power BI analytics solution into existing Azure infrastructure. Students will understand Power BI tenant and workspace configurations, along with considerations for Power BI deployment in an organization.

 • Recommend and configure a Power BI tenant or workspace
 • Identify requirements for a solution, including features, performance, and licensing strategy
 • Integrate an existing Power BI workspace into Azure Synapse Analytics

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post