Oracle Database - Backup and Recovery Workshop

Kurskod A637

Oracle Database - Backup and Recovery Workshop

Denna kurs hjälper dig till en dig djupare förståelse för det kanske viktigaste jobbet hos en databasadministratör - säkerhetskopiering och återställning. Under kursen lär du dig hur du utvärderar dina egna krav på återställningsmöjlighet. Du kommer att utveckla lämpliga strategier för backup, restore och procedurer för detta utifrån tillhandahållna scenarier.

Pris
39950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Begreppen och arkitekturen som stöder säkerhetskopiering och återställning, tillsammans med de steg som krävs för att utföra det på olika sätt och situationer, är utförda i detalj.

Kursen använder Recovery Manager (RMAN) och grafiska gränssnitt för olika säkerhetskopierings-, fel-, återställnings- och återställningsscenarier.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till databasadministratörer och utvecklare som arbetar med Oracle Database och behöver en djupare förståelse för säkerhetskopiering och återställning.

Som deltagare behöver du innan denna kurs behärska administration av Oracle-databaser samt kunna förstå och använda SQL och PL/SQL.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

 • Configuring for Recoverablility
 • Using the RMAN Recovery Catalog
 • Backup Strategies and Terminology
 • Performing Backups
 • Improving Your Backups
 • Using RMAN-Encrypted Backups
 • Diagnosing Database Failures
 • Restore and Recovery Concepts
 • Performing Recovery, Part 1
 • Performing Recovery, Part 2
 • RMAN and Oracle Secure Backup
 • Performing Tape Backups and Restores
 • Using Flashback Technologies
 • Using Flashback Database
 • Managing Backup Space or Transporting Data
 • Duplicating a Database
 • RMAN Performance and Tuning
 • Backup and Recovery Workshop

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post