Oracle Database - Performance Management and Tuning

Kurskod T6787

Oracle Database - Performance Management and Tuning

På denna kurs lär du dig om prestandaanalys och inställningar för att optimera databasens prestanda och få databaserna att arbeta effektivt och problemfritt, på det sätt man kan behöva göra som DBA. 

Pris
50450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
8 jul
Live Online

Boka utbildning

Du lär dig proaktiv hantering genom inbyggda analysfunktioner och verktyg, diagnos och inställning av Oracle Database-instanskomponenterna samt diagnos och avstämning av SQL-relaterade prestandafrågor.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till databasadministratörer (DBA) som behöver kunna optimera databasens prestanda och få databaserna att arbeta effektivt och problemfritt.

För att delta förutsätts du ha goda kunskaper om installation, konfiguration och administration av Oracle Database 12c.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Overview & Preparing the Databases
 • Defining the Scope of Performance Issues, Tuning Life Cycle Phases and Using Enterprise Manager to Identify OS Issues
 • Using the Time Model to Diagnose Performance Issues
 • Using Statistics and Wait Events to Diagnose Performance Issues
 • Using Log and Trace Files to Monitor Performance
 • Using Enterprise Manager Cloud Control and SQL Developer to Monitor Performance
 • Using Statspack to View Performance Data: Installing Statspack, Creating Snapshots and Generating Statspack Reports
 • Using Automatic Workload Repository
 • Setting Up and Viewing Server-Generated Alerts
 • Using Baselines
 • Configuring and Managing Automated Maintenance Tasks
 • Using ADDM to Analyze Performance and AWR-Based Tools to Identify Performance Issues
 • Using Active Session History Data for First Fault System Analysis and Generating and Reviewing an ASH Report to Identify Performance Issues
 • Using Emergency Monitoring and Real-Time ADDM to Analyze Performance Issues
Overview of SQL Statement Processing
 • Maintaining Indexes
 • Maintaining Tables: Block Space Management, Shrinking Segments, Advanced Index Compression, Analyzing the Impact of Excess Blocks
 • Introduction to Query Optimizer and Using Initialization Parameters to Control Optimizer Behavior
 • Understanding Execution Plans, Using AUTOTRACE and EXPLAIN PLAN
 • Viewing Execution Plans by Using SQL Trace and the TKPROF Utility
 • Managing Optimizer Statistics
 • Using Automatic SQL Tuning
 • Using the SQL Plan Management Feature
Overview of the SQL Advisors
 • Using the SQL Tuning Advisor and SQL Access Advisor to Improve SQL Performance
Overview of Real Application Testing Components
 • Using SQL Performance Analyzer to Determine the Impact of Changes
 • Using Database Replay to Test System Performance
 • Implementing Real-Time Database Operation Monitoring
 • Using Services to Monitor Applications
Overview of Memory Structures
 • Managing Shared Pool Performance
 • Managing Buffer Cache Performance
 • Managing PGA and Temporary Space Performance
 • Configuring the Large Pool
 • Using Automatic Shared Memory Management
 • Introduction to In-Memory Column Store
 • Configuring the In-Memory Column Store Feature
 • Using the In-Memory Column Store Feature to Improve SQL Performance
 • Using In-Memory Column Store with Oracle Database Features

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post