Oracle Database 19c - New Features for Administrators

Kurskod A630

Oracle Database 19c - New Features for Administrators

Denna kurs behandlar förbättringar och nya funktioner relaterade till såväl övergripande som  säkerhet, tillgänglighet, prestanda, warehousing och diagnostisering. 

Pris
21950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
15 jun
Live Online

Boka utbildning

Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för DBA:er, systemadministratörer och utvecklare som administrerar Oracle-databaser och behöver lära sig hantera Oracle Database 19c.

För att delta förutsätts du besitta goda kunskaper om administration av Oracle Database i någon av de tidigare versionerna 12c-18c.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

General Database Overall Enhancements

Topics of the database overall module cover new features such as DBCA, OUI, and Data Pump enhancements.

Security Enhancements

Topics of the security module cover enhancements such as key management of encrypted Oracle-managed tablespaces in TDE, and Database Vault operations control.

Availability Enhancements

Topics of the availability module cover enhancements in RMAN such as recovery catalog connection when the user is connected to the target database as PDB.

Performance Enhancements

Topics of the performance module cover enhancements such as PDB-level ADDM analysis, Memoptimized Rowstore - Fast Ingest deferred writes and enabling SQL developers to use Real-Time SQL Monitor.

Big Data and Data Warehousing Enhancements

Topics of the data warehousing module cover enhancements such as hybrid partitioned tables and automated indexing.

Diagnosability Enhancements

Topics of the diagnosability module cover new features such as an end-to-end automated service for fault prediction, detection, and fixation to avoid or minimize the human intervention, and new service request data collections determining the data to collect for crucial errors.

Sharding Enhancements

Topics of the sharding module cover enhancements such as the support for multiple PDB-shards in the same CDB and of multiple table family for system-managed sharding.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post