Advanced Kubernetes Operations

Kurskod CN320

Advanced Kubernetes Operations

På denna kurs lär du dig avancerade verktyg och tekniker som kan behövas för att driva ett Kubernetes-kluster i produktion. 

Pris
20450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
21 maj
Live Online
12 aug
Live Online
5 nov
Live Online

Boka utbildning

Kursen är mönsterdriven och utforskar de kraftfulla mönstren (patterns) hos Kubernetes Operators och gitops som kan användas över en mängd olika verktygskedjor.

Den riktar sig till avancerade Kubernetes-användare som har till uppgift att operativt arbeta med loggning, övervakning och alerts, men även kontinuerlig och progressiv kontinuerlig distribution, samt klusterstartstrapping, underhåll, säkerhetskopior och katastrofåterställning.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är avsedd för avancerade Kubernetesoperatörer som skall driva ett Kubernetes-kluster i produktion. 

Som deltagare förutsätts du behärska de operativa göromålen förknippade med att sköta ett Kubernetes-kluster. Till detta rekommenderar vi någon av dessa kurser:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Kubernetes in production
 • What sort of considerations apply to production-grade clusters?
Bootstrapping Kubernetes
 • Kubernetes architecture review
 • Sizing Kubernetes clusters
 • Kubernetes networking requirements review
 • Kubernetes high availability
 • Stacked versus external Kubernetes masters
 • Core Kubernetes networking components
 • Bootstrapping Kubernetes with Kubespray
Image Registries
 • Popular Image Registries comparison
 • DTR vs Harbor architecture
 • Security scanning in image registries
 • Mitigating man-in-the-middle attacks with content trust
 • Supporting continuous integration with webhooks and image promotion
Application Resilience
 • Instrumenting Kubernetes applications with healthchecks
 • Constraining CPU and memory consumption
 • Imposing podDisruptionBudgets to ensure application HA
 • Packaging Kubernetes applications with Helm
Logging and Monitoring Kubernetes
 • Selecting logging architectures for Kubernetes
 • Deploy and configure the EFK logging stack, and use it to browse container logs 
 • Create Kube-native application monitoring using the Kube operator pattern
 • Deploy and manage Prometheus, Grafana and Alertmanager via the Prometheus operator
 • Use PromQL to query and consume Prometheus metrics in alarms and visualizations
Deployment Strategies in Kubernetes
 • Implement a gitops deployment pipeline using Flux 
 • Implement blue / green deployments using native Kubernetes 
 • Implement canary deployments using Istio
Backups & Disaster Recovery
 • Create and schedule Kube backups using Velero
 • Form a disaster recovery plan for your Kube cluster
 • Perform a cluster upgrade after backing up and preparing for disaster

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post