Docker and Kubernetes - Cloud Native Operations Bootcamp

Kurskod CN251

Docker and Kubernetes - Cloud Native Operations Bootcamp

Denna kurs ger dig färdigheter i att distribuera och administrera containeriserade applikationer i Kubernetes. 

Pris
39950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
1 jul
Live Online
11 nov
Live Online

Boka utbildning

Vi börjar med att lära oss om de grundläggande principerna för applikationscontainers följt av att få upp en containeriserad applikation i Kubernetes och slutligen öka kompetensen för att hantera en Kubernetes-produktionsmiljö.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för teknisk IT-personal som skall använda och sköta containers baserade på Docker samt distribuera och administrera containeriserade applikationer i Kubernetes.

Som deltagare förutsätts du vara bekant med Linux och Bash-skalet, exempelvis filnavigering och -hantering, kommandoradsgränssnitt som VIM eller NANO samt vanliga verktyg som Curl, Wget och Ping.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

 • Containerization motivations and implementation
 • Creating, managing and auditing containers
 • Best practices in container image design
 • Single-host container networking
 • Provisioning external storage
 • Make effective use of pod architecture
 • Deploy workloads as Kubernetes controllers
 • Provision configuration at runtime to Kubernetes workloads
 • Network pods together across a cluster using native services
 • Provision highly available storage to Kubernetes workloads
 • Package an application as a Helm chart
 • Kubernetes High Availability
 • Managing Application Deployment
 • Releasing Application Updates
 • Application High Availability
 • Routing Network Traffic
 • Provisioning Storage
 • Kube Security: Implementing RBAC
 • Kubernetes Network Security
 • Securing an Application Workload
 • Multi-Tenancy in Kubernetes

Delkurser

Alla delkurser för endast 39950 kr
(Ord. Pris 51350 kr)

Docker Containerization Essentials

Längd 1 dag
Kurskod CN100
Pris 10450 kr
Delkurs 1/3

Kubernetes Application Essentials

Längd 2 dagar
Kurskod CN120
Pris 20450 kr
Delkurs 2/3

Kubernetes Operations

Längd 2 dagar
Kurskod CN220
Pris 20450 kr
Delkurs 3/3

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post