Docker and Kubernetes - Cloud Native Platform Bootcamp (Kursblock)

Kurskod CN253

Docker and Kubernetes - Cloud Native Platform Bootcamp (Kursblock)

Under denna kurs kommer du att introduceras till containers, lära dig att ordna dem i skalbara, högtillgängliga applikationer som är orkestrerade av Docker Swarm samt slutligen upptäcka hur du kan förbättra säkerheten för hela programvaruförsörjningskedjan och produktionsmiljöer med Mirantis Kubernetes Motor och Mirantis Secure Registry. 

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Ort och datum
24 jun
Live Online
9 dec
Live Online

Boka utbildning

Detta kurspaket är idealiskt för dig som just har börjat med containerisering och vill utnyttja Swarm och Mirantis orkestrationsplattform så fort som möjligt. 


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är avsedd för systemoperatörer och -administratörer som behöver lära sig kontainerteknik från grunden samt även containerisering och orkestrering med Swarm och bekanta sig med Mirantis Kubernetes Engine och Mirantis Secure Registry. 

Som deltagare förutsätts du vara bekant med Linux och Bash-skalet, exempelvis filnavigering och -hantering, kommandoradsgränssnitt som VIM eller NANO samt vanliga verktyg som Curl, Wget och Ping.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Containerization motivations and implementation
 • Usecases
 • Comparison to virtual machines
Creating, managing and auditing containers
 • Container implementation from the Linux kernel
 • Container lifecycle details
 • Core container creation, auditing and management CLI
Best practices in container image design
 • Layered filesystem implementation and performance implications
 • Creating images with Dockerfiles
 • Optimising image builds with multi-stage builds and image design best practices
Single-host container networking
 • Docker native networking model
 • Software defined networks for containers
 • Docker-native single-host service discovery and routing
Provisioning external storage
 • Docker volume creation and management
 • Best practices and usecases for container-external storage
Setting up and configuring a Swarm
 • Operational priorities of container orchestration
 • Containerized application architecture
 • Swarm scheduling workflow & task model
 • Automatic failure mitigation
 • Swarm installation & advanced customization
Deploying workloads on Swarm
 • Defining workloads as services
 • Scaling workloads
 • Container scheduling control
 • Rolling application updates and rollback
 • Application healthchecks
 • Application troubleshooting
 • Deploying applications as Stacks 
Networking Swarm workloads
 • Swarm service discovery and routing implementation
 • Routing strategies for stateful and stateless workloads
 • Swarm ingress traffic
Provisioning dynamic configuration
 • Application configuration design
 • Environment variable management
 • Configuration file management
 • Provisioning sensitive information
Provisioning persistent storage
 • Storage backend architecture patterns
 • NFS backed Swarms
Monitoring Swarm
 • What to monitor in production-grade Swarms
 • Potential Swarm failure modes & mitigations
 • Swarm workload monitoring
Mirantis Kubernetes Engine architecture
 • Production-grade deployment patterns
 • Containerized components of MKE
 • Networking & System requirements for MKE
 • Installing MKE via Launchpad for high availability
Access control in MKE
 • MKE RBAC systems
 • PKI, client bundle and API authentication
 • Swarm and Kubernetes access control comparison
L7 networking features
 • Interlock for Swarm
 • Istio for Kubernetes
 • Sticky sessions, canary or blue/green deployments, and cookie usage for both orchestrators
MKE Support Dumps
 • Generating and understanding MKE support dumps
 • Finding critical information in support dumps for troubleshooting MKE
 • Enabling and exporting API audit logs for disaster post-mortem
MKE Troubleshooting
 • Correlating MKE symptoms with components
 • Probing and reading MKE state databases
 • Recovering failed MKE managers
 • MKE backups & restore
 • Disaster recovery in event of critical MKE failure
Mirantis Secure Registry architecture
 • Production-grade deployment patterns
 • Containerized components of MSR
 • Networking & System requirements for MSR
 • Installing MSR via Launchpad for high availability
 • Integrating external storage into MSR
Access control in MSR
 • MSR RBAC system
Content Trust
 • Defeating man in the middle attacks with The Update Framework & Notary
 • Content Trust usage in MSR
Security Scanning
 • Auditing container images for known vulnerabilities
 • Setting up MSR security scanning
 • Security scan integration in continuous integration
Repository Automation
 • Continuous integration pipeline architecture featuring MSR
 • Promoting and mirroring images through pipelines
 • Integrating MSR with external tooling via webhooks
Image Management
 • Image pruning and garbage collection strategies and automation
 • Registry sizing strategy
 • Content caching for distributed teams
MSR Troubleshooting
 • Correlating MSR symptoms with components
 • Probing and reading MSR state databases
 • Recovering failed MSR replicas
 • MSR backups & restore
 • Disaster recovery in event of critical MSR failure

Delkurser

Alla delkurser för endast 35450 kr
(Ord. Pris 41800 kr)

Docker Containerization Essentials

Längd 1 dag
Kurskod CN100
Pris 10450 kr
Delkurs 1/4

Docker Swarm Application Essentials

Längd 1 dag
Kurskod CN110
Pris 10450 kr
Delkurs 2/4

Docker and Kubernetes - Mirantis Kubernetes Engine

Längd 1 dag
Kurskod CN212
Pris 10450 kr
Delkurs 3/4

Docker and Kubernetes - Mirantis Secure Registry

Längd 1 dag
Kurskod CN213
Pris 10450 kr
Delkurs 4/4

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post