Docker Containerization Essentials

Kurskod CN100

Docker Containerization Essentials

Den här kursen lär dig skapa och hantera enskilda containers med Docker Engine. Vi går igenom best practice inom design av container-image samt distribution och övervakning av containrar. Du får även en introduktion till containernätverk och lagring. 

Pris
10450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
24 jun
Live Online
1 jul
Live Online
7 okt
Live Online
11 nov
Live Online
9 dec
Live Online

Boka utbildning

Kursen är fokuserad på best practice och är utformad för att snabbt få igång dig med framgångsrik användning av containerisering från de främsta principerna.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för tekniker och utvecklare som behöver introduceras till Docker-baserad containerteknik för utveckling eller existerande applikationer.

Som deltagare förutsätts du vara bekant med Linux och Bash-skalet, exempelvis filnavigering och -hantering, kommandoradsgränssnitt som VIM eller NANO samt vanliga verktyg som Curl, Wget och Ping.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Containerization motivations and implementation
 • Usecases
 • Comparison to virtual machines
Creating, managing and auditing containers
 • Container implementation from the Linux kernel
 • Container lifecycle details
 • Core container creation, auditing and management CLI
Best practices in container image design
 • Layered filesystem implementation and performance implications
 • Creating images with Dockerfiles
 • Optimising image builds with multi-stage builds and image design best practices
Single-host container networking
 • Docker native networking model
 • Software defined networks for containers
 • Docker-native single-host service discovery and routing
Provisioning external storage
 • Docker volume creation and management
 • Best practices and usecases for container-external storage

Delkurs

Det här är en delkurs som kan läsas separat eller tillsammans med:

Alla delkurser för endast 39950 kr
(Ord. Pris 51350 kr)

Docker Containerization Essentials

Längd 1 dag
Kurskod CN100
Pris 10450 kr
Delkurs 1/3

Kubernetes Application Essentials

Längd 2 dagar
Kurskod CN120
Pris 20450 kr
Delkurs 2/3

Kubernetes Operations

Längd 2 dagar
Kurskod CN220
Pris 20450 kr
Delkurs 3/3

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post