Docker Swarm Application Essentials

Kurskod CN110

Docker Swarm Application Essentials

På denna kurs lär du dig hur en containeriserad applikation ter sig när den orkestreras av Docker Swarm, för att ge dig stark kunskapsgrund att bygga vidare på inom Docker-orkestrering för alla tekniska roller.

Pris
10450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Startgaranti
Finns, se datum

Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare.

Ort och datum
25 jun
Live Online
10 dec
Live Online

Boka utbildning

Vi går igenom schemaläggning av workloads över kluster, nätverksbyggande för stateless- och stateful-applikationer samt dynamisk konfiguration och tillförlitlig lagring och skalning av high availability-applikationer.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för tekniker som behöver kunna utveckla eller hantera skalbara kontaineriserade applikationer orkestrerade med Docker Swarm.

Som deltagare förutsätts du ha grundläggande kunskaper inom containerisering med Docker Engine. Till detta rekommenderar vi vår kurs Docker Containerization Essentials (CN100).

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Setting up and configuring a Swarm
 • Operational priorities of container orchestration
 • Containerized application architecture
 • Swarm scheduling workflow & task model
 • Automatic failure mitigation
 • Swarm installation & advanced customization
Deploying workloads on Swarm
 • Defining workloads as services
 • Scaling workloads
 • Container scheduling control
 • Rolling application updates and rollback
 • Application healthchecks
 • Application troubleshooting
 • Deploying applications as Stacks 
Networking Swarm workloads
 • Swarm service discovery and routing implementation
 • Routing strategies for stateful and stateless workloads
 • Swarm ingress traffic
Provisioning dynamic configuration
 • Application configuration design
 • Environment variable management
 • Configuration file management
 • Provisioning sensitive information
Provisioning persistent storage
 • Storage backend architecture patterns
 • NFS backed Swarms
Monitoring Swarm
 • What to monitor in production-grade Swarms
 • Potential Swarm failure modes & mitigations
 • Swarm workload monitoring

Delkurs

Det här är en delkurs som kan läsas separat eller tillsammans med:

Alla delkurser för endast 35450 kr
(Ord. Pris 41800 kr)

Docker Containerization Essentials

Längd 1 dag
Kurskod CN100
Pris 10450 kr
Delkurs 1/4

Docker Swarm Application Essentials

Längd 1 dag
Kurskod CN110
Pris 10450 kr
Delkurs 2/4

Docker and Kubernetes - Mirantis Kubernetes Engine

Längd 1 dag
Kurskod CN212
Pris 10450 kr
Delkurs 3/4

Docker and Kubernetes - Mirantis Secure Registry

Längd 1 dag
Kurskod CN213
Pris 10450 kr
Delkurs 4/4

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post