Kubernetes Application Essentials

Kurskod CN120

Kubernetes Application Essentials

Denna kurs lär ut containerorkestrering för dig som på ett eller annat sätt är involverad i applikationslivscykeln, oavsett om du fokuserar på att utveckla containeriserade applikationer eller hantera en containercentrerad infrastruktur.

Pris
20450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
18 jun
Live Online
2 jul
Live Online
8 okt
Live Online
12 nov
Live Online

Boka utbildning

Genom en verklighetsbaserad strategi för design- och implementeringsöverväganden får deltagare lära sig de grundläggande Kubernetes-komponenterna som krävs för applikations-workloads. Specifikt kommer vi att utforska Kubernetes-arkitektur och hur Kubernetes-objekt fungerar tillsammans för att köra en applikation och se hur Kubernetes använder nätverks-, lagrings- och processor-resurser.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för utvecklare och IT-tekniker som skall hantera containeriserade applikationer med Kubernetes, oavsett omfokus ligger på att utveckla applikationer eller hantera infrastrukturen för dessa.

Som deltagare förutsätts du ha grundläggande kunskaper inom containerisering med Docker Engine. Till detta rekommenderar vi vår kurs Docker Containerization Essentials (CN100).

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

  • Make effective use of pod architecture
  • Deploy workloads as Kubernetes controllers
  • Provision configuration at runtime to Kubernetes workloads
  • Network pods together across a cluster using native services
  • Provision highly available storage to Kubernetes workloads
  • Package an application as a Helm chart

Delkurs

Det här är en delkurs som kan läsas separat eller tillsammans med:

Alla delkurser för endast 39950 kr
(Ord. Pris 51350 kr)

Docker Containerization Essentials

Längd 1 dag
Kurskod CN100
Pris 10450 kr
Delkurs 1/3

Kubernetes Application Essentials

Längd 2 dagar
Kurskod CN120
Pris 20450 kr
Delkurs 2/3

Kubernetes Operations

Längd 2 dagar
Kurskod CN220
Pris 20450 kr
Delkurs 3/3

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post