Kubernetes Operations

Kurskod CN220

Kubernetes Operations

Denna kurs fokuserar på de operativa kunskaper och färdigheter som krävs för att sköta applikationer med Kubernetes. Genom best practice som vägledande principer kommer du att få hantera ämnen som rör Kubernetes-arkitekturen för att fatta välgrundade beslut rörande workloads i en produktionsmiljö.

Pris
20450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
14 nov
Live Online

Boka utbildning

Ämnen som tas upp inkluderar att konfigurera resurstillgänglighet för applikationer, implementera avancerad schemaläggning för applikationer samt administrera användarroller och behörigheter för Kubernetes-klustret. 


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är avsedd för teknisk personal som skall ta operativt ansvar för att sköta applikationer med Kubernetes. 

Som deltagare förutsätts du behärska applikationscontainerisering och dito hantering med Docker och Kubernetes. Till detta rekommenderar vi dessa kurser:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Kubernetes High Availability
 • Review the basic architecture of a Kubernetes cluster
 • Install a well-validated HA Kubernetes cluster on a collection of hosts
 • Load balance kubectl commands across an HA Kubernetes cluster
Managing Application Deployment
 • Review how pods are scheduled on worker nodes
 • Examine the node selector
 • Discuss implementing the impact of taints and tolerations for Kubernetes workloads
 • Review both pod and node affinity and anti-affinity
Releasing Application Updates
 • Discuss releasing updates to applications running on the Kubernetes platform 
 • Explore native tooling for updating application
 • Examine how Helm manages updating applications
Application High Availability
 • Review the architecture required to achieve high availability for applications 
 • Discuss best practices for using liveness and readiness probes
 • Explore Kubernetes auto-scaling of applications
 • Discuss how to prioritizing Kubernetes workloads
Routing Network Traffic
 • Discuss network routing options within Kubernetes 
 • Discuss the benefits of the Ingress controller and object 
 • Examine the Ingress object and controller pattern
Provisioning Storage
 • Review available storage options for applications
 • Discuss constraints of persistent storage in a standard Kubernetes cluster deployment
 • Examine the storageClass object
Kube Security: Implementing RBAC
 • Discuss RBAC implementation within Kubernetes
 • Examine Kubernetes RBAC components
 • Review Auditing within Kubernetes
 • Determine how to enable Auditing within a Kubernetes cluster
Kubernetes Network Security
 • Review the the Kubernetes Networking Model
 • Discuss how Network Security is managed within the Kubernetes cluster
 • Examine managing network security with native and non-native Kubernetes tooling
 • Explain the native method of creating Network Policies
Securing an Application Workload
 • Identify security mechanisms available to security between containers, pods, and the Kubernetes cluster
 • Discuss strategies for enabling flexibility within security policy while maintaining security compliance
 • Examine how to enable Pod Security Policies
Multi-Tenancy in Kubernetes
 • Discuss multi-tenancy in a Kubernetes cluster
 • Examine native Kubernetes objects used for enabling multi-tenancy capability 
 • Discuss multi-tenancy methods for Kubernetes

Delkurs

Det här är en delkurs som kan läsas separat eller tillsammans med:

Alla delkurser för endast 39950 kr
(Ord. Pris 51350 kr)

Docker Containerization Essentials

Längd 1 dag
Kurskod CN100
Pris 10450 kr
Delkurs 1/3

Kubernetes Application Essentials

Längd 2 dagar
Kurskod CN120
Pris 20450 kr
Delkurs 2/3

Kubernetes Operations

Längd 2 dagar
Kurskod CN220
Pris 20450 kr
Delkurs 3/3

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post