Framgångsrik digital transformation

Kurskod AK202

Framgångsrik digital transformation

Med dagens teknik är möjligheterna med digitalisering oändliga, men inte nödvändigtvis framgångsrika. Det är medarbetarna som ska förändra sina arbetssätt/beteenden och inte tekniken vi väljer att använda. En framgångsrik digital förändring handlar mer om att skapa trygghet och motivation än om teknik. Båda behövs i investeringen men värdet av den blir lika med noll om inte nyttan kan realiseras i verkligheten. 

Pris
9500 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
14 jun
Live Online

Boka utbildning

Denna utbildning handlar om konsten att förankra trygghet och skapa motivation till en digital förändring med kommunikation, motivation och ständig förbättring som verktyg.

Under utbildningen belyser vi olika digitala transformations-case som t.ex. Modern Workplace med Office 365. Vi fokuserar på framgångsfaktorer men belyser också konsekvenser av att inte lyckas med dessa för att förstärka insikten om dess betydelse. Alla verksamheter och människor är unika vilket också betyder att det inte finns en och samma lösning att tillämpa överallt. Därför kommer vi arbeta med att identifiera de specifika utmaningar ni har i er verksamhet och möjliga lösningar för att lyckas fullt ut.

Materialet är på svenska och består av ett digitalt material, övningar (varav många som du kan tillämpa direkt i ditt arbete), dokumenterade resultat av övningarna, stöddokument för ditt arbete samt länkar till filmer och litteratur relaterade till ämnet.


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med att påverka effekten av den digitala transformationen, t.ex. ledning, styrgrupp, ledare, ambassadörer och superusers. Personer med ansvar för att kommunicera med medarbetare som på något sätt kommer påverkas av förändringen.

För utbildningen behövs inte några speciella förkunskaper.

Detaljerat innehåll


 • Kompetens, vad betyder det vid en digital förändring?
 • Från kompetens till önskad effekt
 • Värdekedjan för ledning och medarbetare
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Kommunikation som förändrar
 • Motivation till förändring
 • Ramar som skapar trygghet
 • Ständig förbättring
 • Hantering av intressenter, identifiera och analysera
 • Kommunikationsplanen – Anpassad plan utifrån målgrupp och värde
 • Utmaningar och nästa steg

Lär dig mer


Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du?

Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du?

Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du? Hur ska vi tänka, bete oss och arbeta för att lyckas? Och vad finns det för nackdelar?

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post