GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) kallas på svenska för Dataskyddsförordningen. Förordningen innefattar reglering av dataskydd, informationsövervakning, informationssäkerhet och inte minst integritetsskydd. Bland föreskrifterna finns även kravet på utnämnande av ett dataskyddsombud (Data Protection Officer/DPO).

Genom samarbete med lokala partners och International Association of Privacy Professionals (IAPP) kan vi erbjuda ett heltäckande program av kurser och certifieringar.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post