GDPR för drift- och utvecklingsavdelningar

Kurskod AK6733

GDPR för drift- och utvecklingsavdelningar

GDPR leder till stora förändringar i hur organisationer hanterar sina personuppgifter. Lagen påverkar hela organisationen, dock har de olika avdelningarna olika utmaningar för att följa GDPR. Denna kurs riktar sig till personer med ledande och instruerande roller inom utvecklings- och driftsavdelningar.

Pris
9450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Traditionellt följer en utvecklingsavdelning en utvecklingsprocess som måste ta till sig de koncept som GDPR beskriver som Privacy by Design och konsekvensanalyser samt säkerställa att dessa tas om hand på rätt ställen i den valda processen. En driftavdelning behöver säkerställa att man har korrekta skyddsnivåer utifrån den känslighet av data man har i sina servar. Man behöver även säkerställa att de operativa processerna är uppdaterade för att identifiera och hantera personuppgiftsincidenter.

Kursen börjar med ett övergripande pass kring området för att sedan fokusera på de delar av lagen som är direkt tillämpliga på respektive delar. Andra halvan av dagen bedrivs i workshopform för att definiera vart i utvecklingsprocesser och arbetsmoment som GDPR får påverkan i företagets rutiner.

Kursen beskriver hur tre exempelbolag anpassas till GDPR. Workshopfasen hålls i diskussionsforum utifrån dessa bolag.


Målgrupp och förkunskaper

Denna kurs riktar sig till personer med ledande och instruerande roller inom utvecklings- och driftsavdelningar.

Du förutsätts ha klart för dig på en principiell nivå vad GDPR innebär.

Inför kursen får du tillgång till e-kursen ”GDPR Awareness” via vår e-learningplattform Addskills Online. Vi rekommenderar dig att lägga åtminstone någon halvtimme på att gå igenom kursen samt göra dess övningsuppgifter.

Detaljerad information


 • Varför behövs nya lagar som skyddar personuppgifter?
 • Grunderna i GDPR
 • GDPR och IT-arkitektur och riskhantering
  • Arbeta med riskhantering, DPIA
  • Ta fram olika nivåer av dataskydd (privacy by design)
  • Implementera olika nivåer av dataskydd (privacy by design)
  • Identifiera personuppgiftsincidenter
  • Rapportera personuppgiftsincidenter
  • Påverkan på övriga ITIL-processer
 • GDPR:s påverkan på olika utvecklingsmodeller
 • GDPR:s påverkan på ITIL
  • Identifiera personuppgiftsincidenter
  • Rapportera personuppgiftsincidenter
  • Påverkan på övriga ITIL-processer
 • Samarbete med dataskyddsombudet
 • Hantera externa leverantörer inkl. molntjänster
 • Kunskapsprov
 • Diplomutdelning

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post