IT-arkitektur - Introduktion

Kurskod A401

IT-arkitektur - Introduktion

En av de viktigaste rollerna i ett modernt utvecklingsprojekt är arkitektrollen, en roll som kräver att du utifrån verksamhetens krav kan kombinera metoder och mönster för att skapa en lösning som tillgodoser dessa krav – utifrån ett flertal olika aspekter.

Pris
20450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
14 okt
Stockholm, Live Online
9 dec
Stockholm, Live Online

Boka utbildning

Denna kurs ger en överblick över vilka olika arkitektroller som finns inom IT och vad som ingår i deras respektive ansvarsområden. I kursen fokuserar vi på vad som definierar lösnings- och mjukvaruarkitektur samt metoder för att hantera verksamhetskrav och omvandla dem till en väl designad lösning och arkitektur som uppfyller både funktionella krav och kvalitetskrav.

Vi går igenom aktuella koncept, metoder och mönster inom lösnings- och mjukvaruarkitektur såsom microservices, mönster för distribuerade system i molnplattformar, domän-driven design, möjligheterna med AI - samt lägger viss vikt vid säker utveckling och säkerhet inom lösningsarkitektur.

I kursen går vi även igenom hur det agila arbetssättet har påverkat arkitektrollen, samt mönster och metoder för att arbeta agilt med arkitektur. Vi undersöker även metoder och tekniker som vuxit fram på senare tid vid sidan av den agila rörelsen, som Cynefin, Chaos engineering & Anti-fragile design.

Arbetar du med systemutveckling och är intresserad av att arbeta som arkitekt så ger denna kurs dig en bra översikt och introduktion till rollen som mjukvaru- och lösningsarkitekt.

Kursen är språk- och plattformsoberoende och innehåller både teori och praktiska gruppövningar.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till systemutvecklare, kravhanterare, tekniska projektledare och andra som vill lära sig grunderna om arkitektur. För att delta behöver du ha erfarenhet av mjukvaruutveckling.

Detaljerad information


  • Arkitektroller
  • Hur definieras arkitektur
  • Kravhantering
  • Mätbara krav och kvalitetsattribut
  • Arkitektur och agil utveckling
  • Säker utveckling och säkerhet inom lösningsarkitektur
  • Metoder och mönster för distribuerade system, microservices och molnbaserade lösningar


Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post