Information Protection Administrator

Kurskod MSC-400

Information Protection Administrator

Denna utbildning lär dig skydda information i din Microsoft 365-miljö, med fokus på data governance och informationsskydd inom din organisation. 

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
11 sep
Live Online
18 dec
Live Online

Boka utbildning

Kursen behandlar implementation av policyies för förebyggande av dataförlust, känslig information, känslighetsetiketter, retention policies och meddelandekryptering samt andra relaterade ämnen.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för säkerhet i en Microsoft 365-miljö och skall använda dess funktionalitet för att säkerställa ett fullgott informationsskydd.

För att delta i kursen behöver du följande förkunskaper:

 • Grundläggande kunskap om Microsofts säkerhets- och efterlevnadsteknik.
 • Grundläggande kunskap om konceptet informationsskydd.
 • Konceptuell förståelse för molntjänster.
 • Förståelse för Microsoft 365-produkter och -tjänster.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Security, Compliance and Identity

Kursen ingår i programmet Microsoft Security, Compliance and Identity (SCI), kurser och certifieringar inom säkerhet, regelefterlevnad och identitetshantering baserat på Microsoft-teknologier. 

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Implement Information Protection in Microsoft Purview

Organizations require information protection solutions to protect their data against theft and accidental loss. Learn how to protect your sensitive information. Learn how Microsoft Purview information protection and governance solutions help you protect and govern your data, throughout its lifecycle – wherever it lives, or wherever it travels. Learn about the information available to help you understand your data landscape and know your data. Learn how to use sensitive information types to support your information protection strategy. Learn about how sensitivity labels are used to classify and protect business data while making sure that user productivity and their ability to collaborate are not hindered.

 • Introduction to information protection in Microsoft Purview
 • Classify data for protection and governance
 • Create and manage sensitive information types
 • Describe Microsoft 365 encryption
 • Deploy message encryption with Microsoft Purview
 • Protect information in Microsoft Purview
 • Apply and manage sensitivity labels
Implement Data Loss Prevention

In this module we discuss how to implement data loss prevention techniques to secure your Microsoft 365 data. Learn how to discover, classify, and protect sensitive and business-critical content throughout its lifecycle across your organization. Learn how to configure and implement data loss prevention policies and integrate them with Microsoft Defender for Cloud Apps. Learn how to respond to and mitigate data loss policy violations.

 • Prevent Data loss with Microsoft Purview
 • Implement Endpoint data loss prevention
 • Configure DLP policies for Microsoft Defender for Cloud Apps and Power Platform
 • Manage DLP policies and reports in Microsoft Purview
Implement Data Lifecycle and Records Management

In this module you will learn how to plan and implement information governance strategies for an organization. Learn how to manage your content lifecycle using solutions to import, store, and classify business-critical data so you can keep what you need and delete what you don't. Learn how to manage retention for Microsoft 365, and how retention solutions are implemented in the individual Microsoft 365 services. Learn how to use intelligent classification to automate and simplify the retention schedule for regulatory, legal, and business-critical records in your organization.

 • Data Lifecycle Management in Microsoft Purview
 • Manage data retention in Microsoft 365 workloads
 • Manage records in Microsoft Purview

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post