Linux Advanced System Administration

Kurskod T4225

Linux Advanced System Administration

Denna kurs ger dig kunskaper och förmåga att hantera avancerad funktionalitet vid administration av en en Linux-baserad systemmiljö. Kursen lämpar sig för dig som idag hanterar Linux-system och behöver fördjupa dina kunskaper och din förmåga att behärska systemet.

Pris
37450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Vi går igenom hur du hanterar operativsystemet Linux, konfigurerar och hanterar filsystem, konfigurerar tjänster och delar resurser inom en nätverksmiljö. Kursen konsoliderar föreläsningarna med praktiska handgripliga laborationer.

Kursen är dialekt-generisk och täcker de stora grenarna av Linux inklusive de som är baserade på RedHat, Debian/Ubuntu och SUSE.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen är framtagen för alla administratörer och operatörer av Linux, och även för dig som som vill få en djupare förståelse för Linux-teknologierna, exempelvis för att utveckla applikationer i Linux-miljön.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll bör du ha erfarenhet av Linux eller Unix, ungefär på nivån systemadministratör, eller ha gått en kurs i Linux för administratörer. Du bör ha goda kunskaper om Linux-kommandoraden. Till detta rekommenderar vi vår kurs Linux System Administration.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Managing Software with yum, dnf and rpm
 • The rpm command
 • The dnf or yum command
Creating a custom rpm repository
 • Create a simple package
 • Create an unauthenticated repository
 • Create an authenticated repository
Managing Software with dpkg and apt
 • The dpkg command
 • The apt-cache command
 • The apt-get command
Creating a custom Debian repository
 • Create a simple package
 • Create an unauthenticated repository
 • Create an authenticated repository
XFS Filesystem
 • Creating a XFS filesystem
 • Displaying XFS information
 • De-fragmenting the XFS filesystem
 • Copy and dump of an XFS filesystem
B-tree Filesystem
 • Creating a btrfs filesystem
 • Compressed btrfs filesystems
 • Managing btrfs sub-volumes
 • Managing btrfs snapshots
 • Using snapshots with send and receive
 • Destroying a btrfs filesystems
Network Overview
 • The ifconfig command
 • The ip command
Network Manager
 • The nmcli command
 • The nmtui command
Network Firewall Configuration
 • Configuring iptables
 • Configuring nftables
 • Configuring the firewall with firewalld
 • Configuring the firewall with ufw
Managing an Apache server
 • Installing Apache
 • Managing Virtual servers
 • Protecting a web site with user names and passwords
 • Configuring TLS/SSL
Pam, SELinux and AppAmor
 • Pluggable Authentication Module (PAM)
 • SELinux
 • AppArmor
File Sharing With NFS and SMB
 • Configuring an NFS server
 • Configuring an NFS client
 • Configuring a SMB file server
 • Configure a SMB Client
 • The file system automounter
iSCSI Configuration
 • iSCSI target configuration with targetcli
 • iSCSI initiator configuration
Linux Monitoring
 • System Information
 • Process Monitoring
 • CPU Monitoring
 • Memory Monitoring
 • I/O Monitoring
 • Filesystem Monitoring
 • Network Monitoring
 • The procfs Filesystem
 • The sysfs Filesystem
Accessing an RDP Server
Virtualization Overview
 • Linux containers
 • Virtual machines with KVM/QEMU
 • Virtual machines with XEN
 QEMU/KVM
 • Creating a virtual machine with virtinstall
 • Managing QEMU/KVM with virsh
 • Managing virtual disks with virsh
 • Accessing virtual disks from host OS
 • Configuring Serial console access
 • Networking
Linux Containers with lxc
 • Creating a Linux container
 • Installing packages in a Linux container
 • Network access
Managing Containers with Buildah and Podman
 • Installing the Buildah and Podman packages
 • Creating a container from a registry image
 • Installing a web server into a container
 • Removing images and containers
 • Creating a container image from scratch
 • Creating a Ubuntu container from scratch
 • Adding a custom command to a container
 • Managing application data with containers
 • Using containers with systemd
 • Managing containers in pods
 • Managing Capabilities with containers
Cockpit
 • Accessing cockpit
 • Cockpit interface
Filesystem Hierarchy Standard

 

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post