Linux System Administration

Kurskod M55187

Linux System Administration

Denna Linux-kurs ger dig den utbildning du behöver för att arbeta professionellt som systemadministratör i en Linuxmiljö. Kursen tar upp administration, konfiguration och uppgradering av Linux samt täcker de tre stora distributionsfamiljerna Red Hat, Suse och Debian/Ubuntu. Du lär dig hantera verktyg och koncept för att handha en professionell infrastruktur baserad på Linux.

Pris
33450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Voucher och kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
21 sep
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå
30 nov
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå

Boka utbildning

Kursen är framtagen av Linux Foundation - en icke vinstdrivande organisation med syftet att stötta, skydda och utveckla Linux-utveckling och arbete som är kopplat till detta. The Linux Foundation samarbetar med bland annat Microsoft och har hjälpt till med framtagandet av deras Linux-certifieringsprogram.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som arbetar med Linux och skall utföra administration av professionell arbetsmiljö och infrastruktur baserad på någon av de större Linux-distruibutionerna.

Innan du deltar på kursen behöver du ha dessa förkunskaper:

  • Kunskap om de grundläggande komponenterna i Linux.
  • Kunna använda en texteditor
  • Erfarenhet av om Bash-skript.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Kursen är förberedande för certifieringen Linux Foundation Certified System Administrator.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

System Startup and Shutdown

This module explains how to manage startup and shutdown processes in Linux.

Linux Filetree System Layout

This module explains how the Linux Filesystem is organized and points out the key directories and their roles.

Kernel Services and Configuration

This module explains how the Linux Kernel is configured, how the modules and utilities work, the function of sysctl and udev and Device Management.

Partitioning and Formatting Disks

This module explains how to work with disks in Linux by naming, partitioning and sizing them.Lessons

Linux Filesystems

This module explains how to work with Linux Filesystems, starting with the understanding that Linux treats everything as a file. IT covers Virtual filesystem (VFS), Filesystem Usage and Attributes, Major types (ext4, XFS, btrfs) and how to create, format, mount, swap and repair Filesystems.

RAID and LVM

This module explains how to work with RAID and Logical Volume Management (LVM).

Processes

This module explains how to work with Linux processes. It begins with an overview of what processes are and how they work before procreding to illustrate how to create, monitor, prioritize and limit processes.

Package Management Systems

This module explains how to work with the major package management systems used in Linux distributions. Covers both RPM and DKPG as well as the use of version control systems such as git.

Package Installers

This module explains how to use the major package installers, including yum, zypper and APT. It also explains the role that package installers play in automating software management and dealing with dependencies.

User and Group Account Management

This module explains how to work with users and groups in Linux. It also covers how to work with passwords, restricted shells, the root account, Pluggable Authentication Modules (PAM), LDAP and SSH.

Backup and Recovery Methods

This module explains how to backup data in Linux. It covers the tools that are used for backup and compression as well as for moving and copying files and also for restoring files.

Networking

This module explains how to conduct basic networking in Linux. It covers IP addresses, Hostnames, Network Interfaces, Routing and Name Resolution.

Firewalls

This module explains how to work with firewalls in Linux. It covers both command line tools and GUI tools as well as firewalld. Zones and source management are discussed, as is service and port management.

Local System Security

This module explains how to secure systems against both internal and external threats. It covers how to identify risks and provides guidance on how to decide what protection is appropriate. Finally, it covers the basic types of security available (physical, filesystem, and security modules e.g. SELinux).

Basic Troubleshoot and System Rescue

This module explains how to conduct troubleshooting in Linux as well as likely sources of issues. It covers basic concepts in system rescue and recovery and how to identify corrupted filesystems.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post