Linux System Administration

Kurskod T4220

Linux System Administration

Denna Linux-kurs ger dig den utbildning du behöver för att arbeta professionellt som systemadministratör i en Linuxmiljö. Kursen tar upp administration, konfiguration och uppgradering av en Linux-miljö. Den är distributörsgenerisk och täcker de tre stora distributionsfamiljerna Red Hat, Suse och Debian/Ubuntu. Du lär dig hantera verktyg och koncept för att handha en professionell infrastruktur baserad på Linux.

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
26 jun
Live Online
4 sep
Stockholm, Live Online
30 okt
Live Online
11 dec
Live Online
29 jan
Live Online

Boka utbildning

Kursen kombinerar teorigenomgångar med praktiska övningar och passar dig som skall installera och administrera en Linux-miljö, alternativt behöver komplettera dina självlärda kunskaper.

Kursen ersätter den Linux System Administration (55187) från Linux Foundation som tidigare promotades av Microsoft och som ingick i en av deras certifieringar.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som arbetar med Linux och skall utföra administration av professionell arbetsmiljö och infrastruktur baserad på någon av de större Linux-distruibutionerna. 

Innan du deltar på kursen behöver du ha dessa förkunskaper:

 • Kunskap om de grundläggande komponenterna i Linux, exempelvis genom att ha arbetat med Linux eller unix som användare.
 • Kunna använda en texteditor

Saknar du ovan förkunskaper rekommenderar vi vår kurs Linux and Unix Fundamentals.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Installing Linux
 • Installing  CentOS Linux
 • Installing Ubuntu Linux
Remote Access with ssh
 • ssh
 • scp
 • Accessing ssh using public private keys
Root access
 • su command
 • sudo command
Managing Date and Time
 • date command
 • hwclock command
 • Using NTP
 • Unig chronyc
 • timedatectl commands
Managing Linux User Accounts
 • Adding a local user
 • Modifying local users
 • Locking and unlocking user accounts
 • Removing local users
 • Monitoring users
 • User Customization Files
Managing Software with yum, dnf and rpm
 • rpm command
 • Installing a new kernel
 • yum command
Managing software with dpkg and apt-get
 • Managing Software with dpkg and apt
Managing software with zipper
Managing File Systems
 • Device names
 • Disk partitions
 • Creating file systems
 • Disk UUIDs and filesystem labels
 • Mounting a file system
 • Configuring Linux Logical Volumes
 • Linux Software RAID
 • Managing btrfs
 • Encrypting file system
Managing the kernel
 • To examine the kernel boot process.
 • To understand how kernel modules are managed.
 • To examine and configure kernel parameters.
 • To manage initramfs
 • To manage the /dev directory with udev.
Using GRUB
 • GRUB Legacy
 • GRUB 2
Configuring Services with Systemd
 • Services
 • Targets
 • Creating a custom systemd service
 • Configure network services with systemd
 • Logging systemd with journalctl
Scheduling commands with cron and at
 • at
 • Cron
 • Anacron
Network Configuration
 • Network Configuration Files
 • ifconfig command
 • ip command
 • Routing tables
 • Network Manager
Network Firewall
 • iptables configuration
 • nftables configuration
 • firewalld configuration
Security Primer
 • Special file permissions
 • Programmable Authentication Module (PAM)
 • Introduction to SELinux

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post