Microsoft Cybersecurity Architecture

Kurskod MSC-100

Microsoft Cybersecurity Architecture

Den här kursen bygger en grund av bakgrundsfakta och insikter för att designa och utvärdera strategier för cybersäkerhet inom följande områden: Nollförtroende (Zero Trust), Governance Risk Compliance (GRC), säkerhetsoperationer (SecOps) samt data och applikationer.

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
22 maj
Live Online
4 sep
Live Online
11 dec
Live Online

Boka utbildning

Som deltagare lära  du dig också hur du utformar lösningar med hjälp av nollförtroendeprinciper och specificerar säkerhetskrav för molninfrastruktur i olika tjänstemodeller (SaaS, PaaS, IaaS).


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är utformad för proffessionell IT-personal med avancerad erfarenhet och kunskap inom ett brett spektrum av säkerhetsteknikområden, inklusive identitet och åtkomst, plattformsskydd, säkerhetsoperationer, säkra data och säkra applikationer. Du bör även ha erfarenhet av hybrid- och molnimplementationer.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Security, Compliance and Identity

Kursen ingår i programmet Microsoft Security, Compliance and Identity (SCI), kurser och certifieringar inom säkerhet, regelefterlevnad och identitetshantering baserat på Microsoft-teknologier.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Build an overall security strategy and architecture

Learn how to build an overall security strategy and architecture.

 • Introduction
 • Zero Trust overview
 • Develop Integration points in an architecture
 • Develop security requirements based on business goals
 • Translate security requirements into technical capabilities
 • Design security for a resiliency strategy
 • Design a security strategy for hybrid and multi-tenant environments
 • Design technical and governance strategies for traffic filtering and segmentation
 • Understand security for protocols
 • Exercise: Build an overall security strategy and architecture
 • Knowledge check
 • Summary
Design a security operations strategy

Learn how to design a security operations strategy.

 • Introduction
 • Understand security operations frameworks, processes, and procedures
 • Design a logging and auditing security strategy
 • Develop security operations for hybrid and multi-cloud environments
 • Design a strategy for Security Information and Event Management (SIEM) and Security Orchestration,
 • Evaluate security workflows
 • Review security strategies for incident management
 • Evaluate security operations strategy for sharing technical threat intelligence
 • Monitor sources for insights on threats and mitigations
Design an identity security strategy

Learn how to design an identity security strategy.

 • Introduction
 • Secure access to cloud resources
 • Recommend an identity store for security
 • Recommend secure authentication and security authorization strategies
 • Secure conditional access
 • Design a strategy for role assignment and delegation
 • Define Identity governance for access reviews and entitlement management
 • Design a security strategy for privileged role access to infrastructure
 • Design a security strategy for privileged activities
 • Understand security for protocols
Evaluate a regulatory compliance strategy

Learn how to evaluate a regulatory compliance strategy.

 • Introduction
 • Interpret compliance requirements and their technical capabilities
 • Evaluate infrastructure compliance by using Microsoft Defender for Cloud
 • Interpret compliance scores and recommend actions to resolve issues or improve security
 • Design and validate implementation of Azure Policy
 • Design for data residency Requirements
 • Translate privacy requirements into requirements for security solutions
Evaluate security posture and recommend technical strategies to manage risk

Learn how to evaluate security posture and recommend technical strategies to manage risk.

 • Introduction
 • Evaluate security postures by using benchmarks
 • Evaluate security postures by using Microsoft Defender for Cloud
 • Evaluate security postures by using Secure Scores
 • Evaluate security hygiene of Cloud Workloads
 • Design security for an Azure Landing Zone
 • Interpret technical threat intelligence and recommend risk mitigations
 • Recommend security capabilities or controls to mitigate identified risks
Understand architecture best practices and how they are changing with the Cloud

Learn about architecture best practices and how they are changing with the Cloud.

 • Introduction
 • Plan and implement a security strategy across teams
 • Establish a strategy and process for proactive and continuous evolution of a security strategy
 • Understand network protocols and best practices for network segmentation and traffic filtering
Design a strategy for securing server and client endpoints

Learn how to design a strategy for securing server and client endpoints.

 • Introduction
 • Specify security baselines for server and client endpoints
 • Specify security requirements for servers
 • Specify security requirements for mobile devices and clients
 • Specify requirements for securing Active Directory Domain Services
 • Design a strategy to manage secrets, keys, and certificates
 • Design a strategy for secure remote access
 • Understand security operations frameworks, processes, and procedures
 • Understand deep forensics procedures by resource type
Design a strategy for securing PaaS, IaaS, and SaaS services

Learn how to design a strategy for securing PaaS, IaaS, and SaaS services.

 • Introduction
 • Specify security baselines for PaaS services
 • Specify security baselines for IaaS services
 • Specify security baselines for SaaS services
 • Specify security requirements for IoT workloads
 • Specify security requirements for data workloads
 • Specify security requirements for web workloads
 • Specify security requirements for storage workloads
 • Specify security requirements for containers
 • Specify security requirements for container orchestration
Specify security requirements for applications

Learn how to specify security requirements for applications.

 • Introduction
 • Understand application threat modeling
 • Specify priorities for mitigating threats to applications
 • Specify a security standard for onboarding a new application
 • Specify a security strategy for applications and APIs
Design a strategy for securing data

Learn how to design a strategy for securing data.

 • Introduction
 • Prioritize mitigating threats to data
 • Design a strategy to identify and protect sensitive data
 • Specify an encryption standard for data at rest and in motion

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post