Microsoft Cybersecurity Architecture

Kurskod MSC-100

Microsoft Cybersecurity Architecture

Den här kursen bygger en grund av bakgrundsfakta och insikter för att designa och utvärdera strategier för cybersäkerhet inom följande områden: Nollförtroende (Zero Trust), Governance Risk Compliance (GRC), säkerhetsoperationer (SecOps) samt data och applikationer.

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
13 maj
Live Online
2 sep
Live Online
11 nov
Live Online

Boka utbildning

Som deltagare lära  du dig också hur du utformar lösningar med hjälp av nollförtroendeprinciper och specificerar säkerhetskrav för molninfrastruktur i olika tjänstemodeller (SaaS, PaaS, IaaS).


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är utformad för proffessionell IT-personal med avancerad erfarenhet och kunskap inom ett brett spektrum av säkerhetsteknikområden, inklusive identitet och åtkomst, plattformsskydd, säkerhetsoperationer, säkra data och säkra applikationer. Du bör även ha erfarenhet av hybrid- och molnimplementationer.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Security, Compliance and Identity

Kursen ingår i programmet Microsoft Security, Compliance and Identity (SCI), kurser och certifieringar inom säkerhet, regelefterlevnad och identitetshantering baserat på Microsoft-teknologier. 

Se alla våra SCI-kurser

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Design solutions that align with security best practices and priorities

You learn how to use critical Microsoft security best practices such as the Cloud Adoption Framework (CAF), Well-Architected Framework (WAF), Microsoft Cybersecurity Reference Architecture (MCRA) to improve an organizations security posture, apply zero trust principles and minimize risk from emerging attacks.

Design security operations, identity, and compliance capabilities

You learn how to design solutions for security operations (SecOps), identity & access management, privileged access, and regulatory compliance.

Design security solutions for applications and data

Learn how to design solutions to secure data and applications, including: Microsoft 365, application development, existing application portfolios, data discovery and classification with Microsoft Purview and data security for Azure workloads.

Design security solutions for infrastructure

You learn how to design for infrastructure security, including specifying requirements for different cloud models, designing solutions for posture management in hybrid and multicloud environments, and securing endpoints.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post