Microsoft Entra ID - Identity and Access Administrator

Kurskod MSC-300

Microsoft Entra ID - Identity and Access Administrator

Denna kurs lär dig implementera access- och identitetshantering baserad på Microsoft Entra ID, tidigare kallat Azure AD, samt relaterade identitetstekniker. 

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
23 okt
Live Online
11 dec
Live Online

Boka utbildning

Kursen innefattar identitets-relaterat innehåll för Entra ID, registrering av enterprise-applikationer, Conditional Access, Identity Governance och andra identitetsverktyg.

Azure AD och Entra ID

Sommaren 2023 genomförde Microsoft en namnändring från Azure Active Directory (Azure AD) till Microsoft Entra ID. Förändringen skedde för att lyfta produkternas multimolnfunktioner och även minska risken för förväxling med Windows Server Active Directory.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som arbetar med Identitet and Access ur ett säkerhetsperspektiv och skall implementera identitetshantering baserad på Microsoft Azure AD, och därtill kopplade identitetstekniker.

För att tillgodogöra dig kursens innehåll förutsätts du vara bekant med följande koncept och tekniker:

 • Best practice för säkerhet och branschkrav som defense-in-depth, least privileged access, delat ansvar och Zero Trust-modellen.
 • Identitetsbegrepp som autentisering, auktorisering och Active Directory.
 • Viss erfarenhet av att distribuera Azure-workloads.
 • Viss erfarenhet av Windows- och Linux-operativsystem och skriptspråk är till hjälp men krävs inte. 
 • Kurslaborationer kan använda PowerShell och CLI.

Kursen täcker inte grunderna i Azure-administration, utan bygger vidare på den kunskapen genom att lägga till säkerhetsspecifik information. Vill du lära dig grunderna inom Azure-administration rekommenderar vi dessa kurser:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Security, Compliance and Identity

Kursen ingår i programmet Microsoft Security, Compliance and Identity (SCI), kurser och certifieringar inom säkerhet, regelefterlevnad och identitetshantering baserat på Microsoft-teknologier. 

Se alla våra SCI-kurser

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Implement an Identity Management Solution

Learn to create and manage your initial Entra ID implementation and configure the users, groups, and external identities you will use to run your solution.

 • Implement Initial configuration of Entra ID
 • Create, configure, and manage identities
 • Implement and manage external identities
 • Implement and manage hybrid identity
Implement an Authentication and Access Solution

Implement and administer your access management using Entra ID. Use MFA, conditional access, and identity protection to manager your identity solution.

 • Secure Entra ID user with MFA
 • Manage user authentication
 • Plan, implement, and administer conditional access
 • Manage Entra ID identity protection
Implement Access Management for Apps

Explore how applications can and should be added to your identity and access solution with application registration in Entra ID.

 • Plan and design the integration of enterprise for SSO
 • Implement and monitor the integration of enterprise apps for SSO
 • Implement app registration
Plan and Implement an Identity Governancy Strategy

Design and implement identity governance for your identity solution using entitlement, access reviews, privileged access, and monitoring your Entra ID.

 • Plan and implement entitlement management
 • Plan, implement, and manage access reviews
 • Plan and implement privileged access
 • Monitor and maintain Entra ID

Lär dig mer


Smart lösning på problemet med åtkomst

Smart lösning på problemet med åtkomst

Att se till att anställda och partners får tillgång till rätt saker är en viktig uppgift för alla företag. Det påverkar produktiviteten direkt.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post