Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Kurskod MSC-900

Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Denna kurs förser dig med grundläggande kunskaper inom koncepten för säkerhet, identitethantering och efterlevnad av regelverk tillsammans med relaterade molnbaserade Microsoft-lösningar.

Pris
11450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
16 dec
Stockholm, Live Online

Boka utbildning

Under ledning av en expert i ämnet kommer du att bekanta dig med de grundläggande koncepten och tillhörande terminologi. Vidare kommer vi att gå igenom Microsofts lösningar inom detta område, på koncept- och kapacitetsnivå.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för molntjänst-administratörer och beslutsfattare som behöver känna till de grundläggande koncepten inom säkerhet,  identitethantering och efterlevnad av allmänna regelverk.

Som deltagare behöver du inna denna kurs besitta en grundläggande förståelse för moln- och nätverkskoncept, samt vara allmänt orienterad inom IT. Du behöver även en grundläggande förståelse för molntjänster som Microsoft 365 och Azure.

Till detta rekommenderar vi våra Fundabentals-kurser inom Microsoft 365 och Azure:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Security, Compliance and Identity

Kursen ingår i programmet Microsoft Security, Compliance and Identity (SCI), kurser och certifieringar inom säkerhet, regelefterlevnad och identitetshantering baserat på Microsoft-teknologier.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Basic concepts of security, compliance, and identity.

Learn about core concepts, principles, and methodologies that are foundational to security, compliance, and identity solutions, including Zero-Trust, shared responsibility, our privacy principles, and more.

 • Describe security concepts and methodologies.
 • Describe Microsoft security and compliance principles.
The concepts and capabilities of Microsoft identity and access management solutions

Learn about Azure AD services and identity principals, secure authentication, access management capabilities, as well as identity protection and governance.

 • Describe identity concepts
 • Describe the basic services and identity types of Azure AD
 • Describe the authentication capabilities of Azure AD
 • Describe the access management capabilities of Azure AD
 • Describe the identity protection and governance capabilities of Azure AD
The capabilities of Microsoft security solutions

Learn about security capabilities in Microsoft. Topics covered will include network and platform capabilities of Azure, Azure security management, and Sentinel. You’ll learn about threat protection with Microsoft 365 Defender and Microsoft 365 security management, and you'll explore endpoint protection with Intune.

 • Describe the basic security capabilities in Azure
 • Describe the security management capabilities of Azure
 • Describe the security capabilities of Azure Sentinel
 • Describe the threat protection capabilities of Microsoft 365
 • Describe the security management capabilities of Microsoft 365
 • Describe endpoint security with Microsoft Intune
The capabilities of Microsoft compliance solutions

Learn about compliance solutions in Microsoft. Topics covered will include Compliance center, Information protection and governance in Microsoft 365, Insider Risk, audit, and eDiscovery solutions. Also covered are Azure resources governance capabilities.

 • Describe the compliance management capabilities in Microsoft
 • Describe the information protection and governance capabilities of Microsoft 365
 • Describe the insider risk capabilities in Microsoft 365
 • Describe the eDiscovery capabilities of Microsoft 365
 • Describe the audit capabilities of Microsoft 365
 • Describe the resource governance capabilities in Azure

Lär dig mer


Smart lösning på problemet med åtkomst

Smart lösning på problemet med åtkomst

Att se till att anställda och partners får tillgång till rätt saker är en viktig uppgift för alla företag. Det påverkar produktiviteten direkt.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post