Palo Alto Networks Panorama - Managing Firewalls at Scale

Kurskod PAN-EDU-220

Palo Alto Networks Panorama - Managing Firewalls at Scale

Denna Palo Alto Panorama-kurs ger dig djupgående kunskaper om att konfigurera och hantera management-servern Palo Alto Networks Panorama. 

Pris
20950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
15 jul
Live Online
2 sep
Live Online
25 nov
Live Online

Boka utbildning

Under kursen bekantar vi oss med Panorama Management Servers roll i att hantera och säkra det övergripande nätverket. Du lär dig även använda Panorama-aggregerad rapportering för att få en helhetsbild av ett nätverk av Palo Alto Networks Next-Generation-brandväggar.


Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

  • Initial Configuration
  • Adding Firewalls
  • Templates
  • Device Groups
  • Log Collection and Forwarding
  • Using Panorama Logs
  • Panorama Administrative Accounts
  • Reporting
  • Troubleshooting

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post