Python Scripting for System Engineers

Kurskod T2141

Python Scripting for System Engineers

Den här kursen ger en omfattande introduktion till central syntax och funktioner i Python, med särskilt fokus på att skripta administrativa uppgifter för att effektivisera systemförvaltning. 

Pris
29950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
7 okt
Live Online

Boka utbildning

Python är ett kraftfullt och populärt objektorienterat skriptspråk. Kursen avslutas med en översikt över Fabric, ett Python-bibliotek på hög nivå som underlättar systemadministration genom fjärrexekvering av skalkommandon på flera värdar över SSH, vilket returnerar användbara Python-objekt.

Labbmiljö

Kursens laborationer utförs på en virtuell maskin som körs lokalt. Om du deltar virtuellt (Live Online) kommer du behöva ladda din VM på din lokala dator.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är utformad för för systemingenjörer och systemadministratörer som är nya i Python, som vill ha en introduktion till språket och hur det kan användas för att skripta administrativa uppgifter. 

Som deltagare förutsätts du ha viss erfarenhet av att hantera Linux-baserade miljöer. Du behöver inga förkunskaper i Python. Erfarenhet av objektorienterad programmering är en fördel, men inget krav.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Lärdomar och mål

Under kursen lär du dig:

 • Skriva ren Python-kod
 • Arbeta med funktioner och objekt
 • Arbeta med text och reguljära uttryck
 • Hantera undantag
 • Manipulera filer
 • Arbeta med Fabric

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Getting Started with Python
 • Overview of Python
 • Installing Python
 • Getting ready to develop
Python Language Fundamentals
 • Overview of core Python syntax rules
 • Simple data types and variables
 • Object essentials
 • Flow control
Working with Functions
 • The benefit of functions
 • Writing and calling functions
 • Passing parameters
Exception Handling
 • Overview of exceptions in Python
 • Handling exceptions
 • Raising exceptions
 • Design issues
Collections
 • Overview of collections in Python
 • Lists
 • Tuples
 • Sets
 • Dictionaries
Strings and Regular Expressions
 • Overview of strings in Python
 • Basic string manipulation
 • Introduction to regular expressions
File Handling
 • Overview of file handling in Python
 • Reading and writing text files
 • Working with binary files
 • Streaming and serializing Python objects
Fabric Overview
 • Remote execution
 • Connections
 • Running commands
 • Transferring files
 • Super-user privileges

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post