Service Catalogue Management

Kurskod AK6754

Service Catalogue Management

På två dagar tar vi dig genom teori och praktik från ax till limpa med tjänstekatalogen. Vi definierar tjänster, skapar strukturen, hanterar helheten i katalogen samt ser hur vi kan implementerar den i organisationen.

Pris
20950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
24 okt
Live Online

Boka utbildning

En tjänstekatalog är en beskrivning av det utbud av tjänster du tillhandahåller till kund och den utgör ett viktigt verktyg för att hantera kunders förväntningar, och förekommer som en populär praxis-tillämpning (practice) inom exempelvis ITIL. Det kan handla om allt från en IT-avdelnings tjänster gentemot övriga organisationen till en outsourcingpartners tjänster mot en extern kundbas. Med tjänstekatalogen kommunicerar du tydligt vilka tjänster som finns, vad de gör och innefattar samt även hur man beställer.

En tjänstekatalog är en beskrivning av det utbud som en IT-avdelning eller outsourcingpartner tillhandahåller till sin kund. (Som en meny på en restaurang som visar vad man kan beställa för rätter.) Den hjälper dig att kommunicera med din kund genom att tydliggöra vilka tjänster som finns, vad dessa tjänster gör och hur man som kund beställer. Den är en viktig del för att lyckas hantera förväntningar hos kund.

Kursen varvar teoripass med praktiska grupparbeten. Arbetet leds av en kunnig och erfaren ämnesexpert. Kursmaterialet utgörs av kursledarens presentation.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till tjänsteansvariga/tjänstägare, även alla som interagerar med kunder, interna eller externa, eller som är med och definierar utbudet.

Som deltagare är det lämpligt med viss erfarenhet av någon av dessa uppgifter.

Detaljerad information


Kursen har följande upplägg, som varvar teorigenomgångar med workshop-övningar:

  • Inledning
  • Begrepp och relaterade ramverk
  • Produkter & Tjänster
  • Tjänstekatalogen
  • ITIL-praxis
  • De fyra dimensionerna
  • Intressenter
  • Införande i organisationen
  • Kontinuerlig förbättring
  • Summering

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post