SIAM - Service Integration and Management Foundation

Kurskod AK6504

SIAM - Service Integration and Management Foundation

Service Integration and Management (SIAM) är ett sätt att ta sig an utmaningen med multipla leverantörer av såväl IT- som affärstjänster samt integrera dessa till en enda affärsmässig kontaktyta mot en IT-organisation.

Pris
18950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
21 aug
Live Online
4 sep
Live Online
17 feb
Live Online

Boka utbildning

Kursen tar upp ett flertal aspekter på detta, däribland tillvägagångssätt, modeller, strukturer, processer, funktioner och roller. Vi behandlar även såväl viktiga fördelar som vanliga utmaningar.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som hanterar tjänster med flera leverantörer och skall tillämpa SIAM för att strukturera detta.

Inga specifika förkunskapskrav finns, men det underlättar att ha kommit i kontakt med IT-styrning i allmänhet och IT Service Management i synnerhet, samt ha kännedom om de vanligaste nyckelbegreppen för detta.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Service Integration and Management
 • What is SIAM?
 • The history of SIAM
 • The purpose of SIAM
 • The scope of SIAM
 • SIAM and the Business Strategy
 • Value to the organization - The SIAM business case
SIAM roadmap
 • Discovery and Strategy
 • Plan and Build
 • Implement
 • Run and Improve
SIAM Structures
 • Internally Sourced Service Integrator
 • Externally Sourced Service Integrator
 • Hybrid Service Integrator
 • Lead supplier as Service Integrator
SIAM and Other Practices
 • IT Service Management
 • Lean
 • COBIT®
 • DevOps®
 • Agile
SIAM Roles and Responsibilities
 • Roles and the SIAM roadmap
 • How is a role different in a SIAM Ecosystem?
 • Customer Organization
 • Service Integrator
 • Service Provider
 • Governance Roles
 • Operational Roles
 • The Service desk in a SIAM ecosystem
SIAM Practices
 • People Practices: Managing Cross-functional Teams
 • Process Practices: Integrating Processes across service providers
 • Measurement Practices: Enable and Report on End to End Services
 • Technology Practices: Creating and Tooling Strategy
SIAM Cultural Considerations
 • Cultural Change
 • Collaboration and Cooperation
 • Cross-service Provider Organization
Challenges and Risks
 • Building the Business Case
 • Level of Control and Ownership
 • Legacy Contracts
 • Commercial Challenges
 • Security
 • Cultural Fit
 • Behaviours
 • Measuring success
 • Trust/Eliminating Micro-Management

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post