Kommunikation och möten

Allt handlar om kommunikation.

Kommunikation är allt men alla är inte kommunikativa. Att vara kommunikativ handlar om att förstå och hantera sig själv samt förstå och hantera andra. Då skapas kraft och energi i möten som gynnar prestationer, resultat och effekter.

Att vara kommunikativ är både hälsosamt och lönsamt för hela företaget. Forskning har visat att väl fungerande kommunikation på en arbetsplats leder till bättre välmående, relationer, samverkan och effektivare arbete. Dessa faktorer bidrar till högre produktivitet, ökad innovationsförmåga och lägre sjukfrånvaro. Det är bevisat att det blir högre kvalitet på varor och tjänster med minskade kostnader som följd. Det lönar sig med andra ord att vara kommunikativ.

Vi tränar dig utifrån den senaste hjärnforskningen och studier om framgångsfaktorer i kommunikation, möteshantering och lärande.  

Med oss kommer ditt lärande att kännetecknas av:

  • Hög motivation med tydlig koppling mellan behov, nytta, träning och verklighet
  • Flexibilitet genom många möjligheter till lärande
  • Stärkande kommunikation och samverkan från start till mål
  • Snabba effekter och långsiktig hållbarhet

Relaterade artiklar


3 oslagbara verktyg för att öka motivationen på jobbet

3 oslagbara verktyg för att öka motivationen på jobbet

Motivation på arbetsplatsen är ett måste för att må bra, arbeta effektivt och känna lycka på jobbet. Här ger Niklas Laudon dig tre oslagbara verktyg!

Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad är en kommunikativ ledare? Bland annat så skapar kommunikativa ledare strukturer som underlättar arbetet, de coachar och ger medarbetare eget ansvar.

Självledarskap - så blir du din egen ledare

Självledarskap - så blir du din egen ledare

Vissa har ett starkt självledarskap mer eller mindre naturligt medan andra får jobba medvetet med det. Alla kan utveckla och stärka sitt självledarskap.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post