Kommunikation och möten

Allt handlar om kommunikation.

Kommunikation är allt men alla är inte kommunikativa. Att vara kommunikativ handlar om att förstå och hantera sig själv samt förstå och hantera andra. Då skapas kraft och energi i möten som gynnar prestationer, resultat och effekter.

Att vara kommunikativ är både hälsosamt och lönsamt för hela företaget. Forskning har visat att väl fungerande kommunikation på en arbetsplats leder till bättre välmående, relationer, samverkan och effektivare arbete. Dessa faktorer bidrar till högre produktivitet, ökad innovationsförmåga och lägre sjukfrånvaro. Det är bevisat att det blir högre kvalitet på varor och tjänster med minskade kostnader som följd. Det lönar sig med andra ord att vara kommunikativ.

Vi tränar dig utifrån den senaste hjärnforskningen och studier om framgångsfaktorer i kommunikation, möteshantering och lärande.  

Med oss kommer ditt lärande att kännetecknas av:

  • Hög motivation med tydlig koppling mellan behov, nytta, träning och verklighet
  • Flexibilitet genom många möjligheter till lärande
  • Stärkande kommunikation och samverkan från start till mål
  • Snabba effekter och långsiktig hållbarhet

Leda effektiva arbetsmöten

Längd 2 dagar
Kurskod AK407
Pris 13950 kr

Presentationsteknik 2.0

Längd 2 dagar
Kurskod AK403
Pris 12900 kr

Värdeskapande service och support

Längd 2 dagar
Kurskod AK401
Pris 13950 kr

Hjärnkoll på kommunikation

Längd 2 dagar
Kurskod AK406
Pris 13950 kr

Praktisk Förhandlingsteknik

Längd 2 dagar
Kurskod AK402
Pris 13950 kr

Självledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK318
Pris 13950 kr

Affärsmannaskap för IT-konsulter

Längd 2 dagar
Kurskod AK404
Pris 13950 kr

Praktisk förändringsledning

Längd 2 dagar
Kurskod AK201
Pris 13950 kr

Svåra samtal

Längd 2 dagar
Kurskod AK306
Pris 13950 kr

Relaterade artiklar


Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post