Hjärnkoll på kommunikation

Kurskod AK406

Hjärnkoll på kommunikation

Alla ledare och medarbetare kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Att kommunicera handlar mer än om att bara prata och vidarebefordra tankar och känslor, det handlar om att skapa värde.

Pris
13950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
12 jun
Stockholm, Live Online
2 sep
Stockholm, Live Online
14 okt
Live Online
16 dec
Stockholm, Live Online

Boka utbildning

Utbildningen Hjärnkoll på kommunikation lär dig att skapa värde med hjälp av insikter från den senaste hjärnforskningen.

Att behärska sin kommunikation har många fördelar, dels har man lättare att förstå sig själv och dels göra sig förstådd och förstå andra. Man har lättare för att samarbeta, skapa goda relationer och arbeta mer effektivt. Fördelarna är många, man kan till och med förbättra tidigare dåliga relationer med sitt sätt att tala och lyssna.

Under dessa två dagar kommer vi att skapa en förståelse runt både den egna kommunikationsstilen och andras. Med hjälp av den senaste forskningen inom neurologin får du också insikter i hur du kan undvika missförstånd och felaktiga tolkningar. Du får också med dig kommunikativa verktyg för hur du kan arbeta med konflikter och negativitet.

Studier visar t.ex. att ledare och medarbetare som är bra på att kommunicera har större inflytande på attityder, välbefinnande och prestationer. De är bättre på att motivera, lösa problem och konflikter och nå målen än de som inte är kommunikativa.

Utbildningsmaterialet är på svenska och består av ett digitalt material, övningar, dokumenterade resultat av övningarna, samt länkar till filmer och litteratur relaterade till ämnet. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin långa praktiska erfarenhet.


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig alla som vill utveckla sin kommunikativa förmåga utifrån den senaste hjärnforskningen. Utbildningen ställer inga krav på förkunskaper.

Detaljerad information


 • Hjärnan och kommunikation, filter, tolkningar och missförstånd
 • Vad är min kommunikationsstil, styrkor och svagheter
 • Överbrygga klyftorna mellan olika kommunikationsstilar
 • Hur kommunicerar jag utan att väcka försvar
 • Förstå grunden för påverkan
 • Bli kommunikativ
 • Förutse och undvika vanliga missförstånd – hur man skapar samförstånd
 • Bli medveten om vad som hindrar dig från att kommunicera effektivt
 • Mekanismer för att kunna lyssna effektivt
 • Utveckla en större öppenhet
 • Att kommunicera effektivt även i pressade situationer, hantera svåra känslor
 • Utveckla din emotionella intelligens
 • Transaktionsanalysen, en modell för kommunikation

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post