Värdeskapande service och support

Kurskod AK401

Värdeskapande service och support

Värdeskapande service och support handlar om förmågan att kunna bemöta människor, olika situationer och ärenden på ett sätt som leder till den nytta som både din kund och din verksamhet vill uppnå. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start.

Pris
13950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
18 sep
Stockholm
4 dec
Stockholm

Boka utbildning

När den tanken blir en insikt och när du blir trygg i de situationer du möter får du tillbaka en nöjd kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. Det blir en motiverande upplevelse som bidrar till ökat välmående, engagemang och fler nöjda och lojala kunder. 

Utbildningen fokuserar på att stärka din förmåga att vara kommunikativ i mötet med olika personligheter och beteenden med utgångspunkt från dina verkliga situationer. Vi lägger också stor vikt vid att förankra förståelse och metoder för teamarbete som skapar engagemang, ambassadörer och ökat affärsvärde för service och supportorganisationer.

Innehållet baseras på forskning och studier om framgångsfaktorer för kommunikation och samverkan mellan människor. Materialet som du får med dig är ett digitalt material, övningar, dokumenterade resultat av övningarna, metoder som du kan tillämpa direkt i ditt arbete, samt länkar till filmer och litteratur relaterade till ämnet. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin långa praktiska erfarenhet.


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar med service och support oavsett bransch. För utbildningen behövs inga förkunskaper.

Detaljerad information


 • Vad är en kund?
 • Vad säger forskning och studier om service och support? (tex. Service Profit Chain från Harvard)
 • Vad säger forskning och studier om kommunikation och betydelsen av att vara kommunikativ?
 • Olika mötessituationer och vanliga utmaningar
 • Mina mötessituationer och utmaningar
 • Hur påverkar tillstånd (känslolägen) våra beteenden, service och resultat?
 • Hur kan jag påverka mitt eget och andras tillstånd på ett positivt sätt? (Metodik)
 • Vad kännetecknar bra hanterad feedback?
 • Vilket värde skapar bra hanterad feedback?
 • Hur tar jag emot och ger feedback?
 • Olika kommunikationsmodeller och beteendeprofiler
 • Vad har jag för starka drag i mitt sätt att kommunicera?
 • Hur vill jag att kunden ska uppfatta mig?
 • Hur agerar jag för att bli uppfattad som jag vill när jag möter olika personligheter och utmanande beteenden? (Metodik)
 • Vad kännetecknar ett bra teamarbete i en service och supportorganisation?
 • Vilka effekter skapar ett bra teamarbete för kunden och den egna verksamheten?
 • Hur etableras ett bra teamarbete i en service och supportorganisation? (Metodik)
 • Hur hanteras löpande uppföljning och utveckling av teamarbetet? (Metodik)
 • Hur arbetar jag vidare med min egen utveckling på arbetet? (Metodik)

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post