Kravledning

Kurskod K1012

Kravledning

Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om att planera, leda och följa upp kravarbetet. Några områden som kursen behandlar är kravledning, kravstrategi, kompletterande insamlingstekniker, workshopledning, modellering och effektuppföljning med hjälp av mätetal. Vi diskuterar även en kravledares arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden.

Pris
14400 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
8 feb
Live Online

Boka utbildning

Denna kurs anordnas i samarbete med Konsultbolag1.

Du lär dig

Hur du leder och styr kravarbetet mot mätbara krav på en kostnadseffektiv nivå. Tekniker och metoder för planering, smart kravinsamling, modellering, spårbarhet och effektuppföljning. Vi går igenom och övar praktiskt på kravledningsarbetets olika aktiviteter och tekniker så som workshopledning, vision, målstyrning, kravstrategi, kravplan, intressentanalys, begreppsmodulering, mätetal, gruppdynamik, prioriteringstekniker och användning av kreativitetsövningar för att lyckas med kravarbetet.

Teori & praktik

Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

Exempel på övningar
 • Planera och leda workshops
 • Ta fram kravplan
 • Parvis prioritering
 • Begreppsmodellering
 • Intressentanalys
 • Tidsestimering
 • Målstyrning

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till den som ska arbeta med att leda kravarbetet, samla in krav eller följa upp kravarbetet. Kursen riktar sig även till dig som vill mäta och följa upp verksamhetsnyttan av införda krav. Exempelvis: kravledare, kravanalytiker, förvaltare, beställare, verksamhetsutvecklare, systemägare, projektledare och IT-arkitekter.

Du behöver förkunskaper motsvarande kursen Effektiv kravhantering.

Detaljerad information


Planering av kravarbetet
 • Vision
 • Mål
 • Kravstrategi
 • Kravplan
 • Kravnivåer
 • Tidsestimering
Workshop
 • Planering
 • Ledning
 • Genomförande
 • Uppföljning
Kravinsamling
 • Insamlingstekniker
 • Intressentanalys
 • Rotorsaksanalys
 • Personas
Kravmodellering
 • Processmodellering
 • Begreppsmodellering
Prioritering och urval
 • Parvis
 • PENG
 • Riskbaserad prioritering
 • Visualisera prioriteringen
 • Urval
Kvalitet på kraven
 • Kvalitetskriterier
 • Detaljeringsgrad
 • Val av dokumentationsteknik
 • Spårbarhet
 • Mätbara krav
 • Verktygsstöd
Spårbara krav
 • Spårbarhet mellan krav
 • Påverkansanalys
 • Koppling mellan test och krav
 • Koppla krav mot mål och vision
Kravledare
 • Kravledarens arbetsuppgifter
 • Kravledarens befogenheter
 • Kravledarens ansvar
 • Styrning av kravarbetet
 • Ledarskapsstilar
 • Gruppdynamik
 • Kreativitetshöjare
Uppföljning
 • Mätetal
 • Effektanalys
 • Måluppföljning
Avslutning
 • Sammanfattning av kursen
 • Tips för vidare läsning
 • Användbara länkar

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post