Acceptans på riktigt

Kurskod K1021

Acceptans på riktigt

Kursen handlar både om acceptanstest och acceptansperspektivet i hela teamet och under alla aktiviteter som ingår i utveckling av IT-system. Du och din organisation ska bli bättre utrustad för att jobba med acceptans redan från kravställning, som en integrerad del av utveckling, i samband med testning samt under och efter produktionssättning.

Pris
7900 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Denna kurs sker i samarbete med Konsultbolag1.

Acceptanstest är inget nytt, men med ändrad syn på det får vi effekt, på riktigt. Det gäller att först ta reda på vilken önskad effekt vi vill uppnå. Sedan via interaktion, samspel och åtagandekultur, som är några av hörnstenen i agila arbetssätt, kan vi se till att vi har ett gemensamt fokus på effekt utifrån våra olika roller t.ex. utvecklare, analytiker, produktägare och diverse verksamhetsrepresentanter.

Acceptanstest blir ofta en upprepning av tidigare tester. Två vanliga scenarion: 1) Leveranssidan har gjort sitt jobb och acceptanstestet bara blir en upprepning av redan genomförde tester, eller 2) Leveranssidan har inte gjort sitt jobb, varpå en alltför detaljfokuserad jakt på fel som bör ha upptäckts tidigare uppstår. I bägge scenarion saknas fokus på nytta istället för på system. Vår kurs ger en ny syn på kvalitet, acceptans och rollen som acceptanstest spelar.

Du får lära dig

Vi går igenom ett ramverk för acceptans som täcker områden definitioner, ansvar, beteende och effekt. Genom att jobba med ett aktuellt praktikfall får du ”hands-on” kännedom av tekniker som leder till lösningar som ger effekt på riktigt.

Teori & praktik

Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

Exempel på övningar
 • Förstå visionen, engagera i visionen
 • Intressentanalys och acceptans från olika perspektiv
 • Acceptans i samband med kravställning – testidéer och acceptanskriteria
 • Utföra testning med acceptansperspektiv
 • Dra slutsatser och göra rekommendationer
 • Ta fram och jobba med checklistor

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som brinner för att IT-lösningar ska verkligen ge nytta till de olika intressenterna. Du kanske jobbar med acceptansledning, inom kravställning, i utvecklingsteamet eller med själva acceptanstestningen. Exempelvis: testledare, testare, kravhanterare och systemanalytiker, systemutvecklare, produktägare, projektledare, Scrum Master.

Som förkunskaper behövs kännedom från sammanhang där IT-system utvecklas som en viktig del av verksamheten. Helst har du några års erfarenhet i några av rollerna som anses vara målgruppen för kursen. Det är en fördel men inget krav om du har gått någon av kurserna Effektiv kravhantering, Effektiv testmetodik eller motsvarande tidigare.

 

Detaljerad information


 • Hur du förstår och blir engagerad i organisationens och produktens vision.
 • Intressentanalys och acceptans från olika perspektiv.
 • Testidéer och acceptanskriteria vid kravställning.
 • Verktyg för att jobba med snabbare tid till marknaden och kortare tid på marknaden t.ex. konceptet ”minimal viable product (MVP)”.
 • Tekniker för att engagera slutanvändare t.ex. prototyper, användningstester, User Experience (XP) och personas.
 • Checklistor för användning vid validering av lösningar.
 • Tips för att dra slutsatser, rapportera och ge rekommendationer.

 


Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post