Effektiv kravhantering

Kurskod K1010

Effektiv kravhantering

Välkommen till en utbildning som ger dig ett helhetsperspektiv på kravhantering – från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Som deltagare får du full koll på hela kravhanteringsprocessen och konkret kunskap om de verktyg, arbetssätt och tekniker som är avgörande för att lyckas med effektiv kravhantering. Utbildningen blandar teori med praktiska tips och övningar som du kan använda i ditt dagliga arbete.

 

Pris
15900 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
12 sep
Stockholm
8 okt
Live Online

Boka utbildning
Du lär dig
 • Hela kravhanteringsprocessen – från insamling till förvaltning
 • De mest användbara teknikerna i kravhanterarens verktygslåda
 • Hur du fastställer målgrupp och övergripande krav
 • Hur du planerar och genomför granskning av krav
 • Vilka verktyg som kan underlätta arbetet
 • Vikten och metoderna bakom att arbeta iterativt / agilt

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen är perfekt för dig som ska arbeta med att ställa krav eller tolka krav som någon annan har ställt. Exempelvis kanske du jobbar som produktägare, kravledare, systemförvaltare, krav- och systemanalytiker, beställare, verksamhetsspecialist, testledare, testare, projektledare eller systemutvecklare.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Om du deltar i klassrum behöver du ha med din dator då flera av utbildningarna även har övningar som vanligtvis sker digitalt. För vissa utbildningar skickas material ut i förväg, du behöver då kunna nå det via din dator.

Detaljerad information


Vikten av bra krav
 • Kostnader vid bristfälliga krav
 • Kravhanteringsprocessen Stjärnan
 • Iterativt och agilt kravarbete
 • Begrepp inom kravhantering
 • Användarberättelser ("user stories") och agil kravhantering
Tekniker för att samla in krav
 • Typer av krav
 • Svårigheter med kravinsamling
 • Funktionella och ickefunktionella krav
 • Normala, förväntade och sensationella krav
 • Sju tekniker för insamling, t ex workshops, intervjuer, enkäter och prototyper
Tekniker för prioritering
 • Vikten av att prioritera krav
 • Skall-krav, bör-krav och andra skalor
 • Prioritering i samband med workshop
 • Visualisering med Korset
 • Användning av planning poker (en av fler agila tekniker som presenteras)
 Dokumentation
 • Tekniken kvittering
 • Detaljering av krav
 • Kravspecifikation, mall och innehåll
 • Story mapping
 • Begreppet Persona
 • Användarberättelse ("user story")
 Kravgranskning
 • Informell och formell granskning
 • Granskningsprocessen
 • Roller som deltar i granskning
 • Checklista vid granskning
 • Retrospektiv - granskning av teamets arbetssätt
Förvaltning av krav
 • Ändringshantering
 • Ändringsråd/change control board
 • Spårbarhet och påverkansanalys
Kravhanteringsverktyg
 • Kravverktyg
 • Enkätverktyg
 • Ritprogram för prototyper och flöden
 Avslutning
 • Sammanfattning av kursen
 • Litteraturtips
 • Användbara länkar

Relaterade kurser

IREB CPRE Foundation - Kravhantering

Längd 3 dagar
Kurskod K1015
Pris 21450 kr

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post