Effektiv kravhantering

Kurskod K1010

Effektiv kravhantering

I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar. Denna kurs anordnas i samarbete med Konsultbolag1.

Pris
14400 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
2 dagar
Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
2 sep
Stockholm, Live Online
30 sep
Stockholm, Live Online
18 okt
Stockholm
3 nov
Stockholm
29 nov
Stockholm
16 dec
Live Online

Boka utbildning
Du lär dig

Många användbara tekniker till kravhanterarens verktygslåda. Hela kravhanteringsprocessen från insamling till förvaltning samt kännedom om verktyg som kan underlätta arbetet. Vikten av att arbeta iterativt/agilt.

Teori & praktik

Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

Exempel på övningar
 • Fastställ målgrupp och övergripande krav
 • Kravinsamling med workshop
 • Storymapping
 • Planera och genomför granskning av krav
 • Ta fram termordlista

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som ska arbeta med att ställa krav eller tolka krav som någon annan ställt. Exempelvis: Produktägare, teammedlemmar, kravledare, utredare, systemförvaltare, kravanalytiker, systemanalytiker, beställare, verksamhetsspecialister, användarrepresentanter, testledare, testare, projektledare och systemutvecklare.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Detaljerad information


Vikten av bra krav
 • Kostnader vid bristfälliga krav
 • Kravhanteringsprocessen Stjärnan
 • Iterativt och agilt kravarbete
 • Begrepp inom kravhantering
 • Användarberättelser ("user stories") och agil kravhantering
Tekniker för att samla in krav
 • Typer av krav
 • Svårigheter med kravinsamling
 • Funktionella och ickefunktionella krav
 • Normala, förväntade och sensationella krav
 • Sju tekniker för insamling, t ex workshops, intervjuer, enkäter och prototyper
Tekniker för prioritering
 • Vikten av att prioritera krav
 • Skall-krav, bör-krav och andra skalor
 • Prioritering i samband med workshop
 • Visualisering med Korset
 • Användning av planning poker (en av fler agila tekniker som presenteras)
 Dokumentation
 • Tekniken kvittering
 • Detaljering av krav
 • Kravspecifikation, mall och innehåll
 • Story mapping
 • Begreppet Persona
 • Användarberättelse ("user story")
 Kravgranskning
 • Informell och formell granskning
 • Granskningsprocessen
 • Roller som deltar i granskning
 • Checklista vid granskning
 • Retrospektiv - granskning av teamets arbetssätt
Förvaltning av krav
 • Ändringshantering
 • Ändringsråd/change control board
 • Spårbarhet och påverkansanalys
Kravhanteringsverktyg
 • Kravverktyg
 • Enkätverktyg
 • Ritprogram för prototyper och flöden
 Avslutning
 • Sammanfattning av kursen
 • Litteraturtips
 • Användbara länkar

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post