Effektkartläggning, Service design, UX-design och agil kravhantering

Kurskod K1029

Effektkartläggning, Service design, UX-design och agil kravhantering

I den här kursen på 2-dagar får du en övergripande genomgång av fyra samspelande områden - Effektstyrning, Service Design, UX Design och Användarcentrerad Kvalitetssäkring. Du får även en praktisk verktygslåda fyllt med tekniker som du kan tillämpa direkt efter kursen oavsett roll och organisationsmognad inom design.

Du kommer att, under ledning av pedagogiska specialister, jobba igenom samma case med praktiska övningar under kursen för att illustrera och binda ihop de olika delarna till en helhet.

Pris
15900 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Du lär dig

Många användbara tekniker inom sammanhängande och samspelande områden:

 • Effektstyrning och effektkartläggning
  Formulera effektmål och kartlägga användare
 • Service design
  Jobba användningscentrerat med research och customer journey mapping
 • UX design
  Fatta och kommunicera design-beslut
 • Användningscentrerad kvalitetssäkring
  Jobba effektstyrd med roadmap, user stories, acceptanskriterier
Teori & Praktik

Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

Exempel på övningar
 • Ta fram effektmål.
 • Formulera användare och användningsmål.
 • Prioritera användare.
 • Formulera lösningens egenskaper, inte bara funktioner.
 • Research – så gör du!
 • Kundresa (Customer journey map)
 • Ta fram ny design
 • Fatta designbeslut
 • Kommunicera design till nyckelintressenter
 • Story mapping
 • Verifiering och validering
 • Ta fram acceptanskriterier

Målgrupp och förkunskaper

Den primära målgruppen för kursen är alla som jobbar med ansvar för eller utveckling av digitala produkter eller tjänster. Exempelvis: Produktägare, verksamhetsutvecklare, kravanalytiker, kravhanterare, kravledare, business analysts, tjänsteutvecklare, affärsutvecklare, processutvecklare, testledare och testare, projektledare, scrum masters och systemutvecklare, förändringsledare, IT-arkitekt och verksamhetsarkitekt.

Som en sekondär målgrupp för kursen ser vi även följande roller, som kanske behärskar något av områden men vill bredda sig, förstå samband och förbättra samarbete med de övriga områden:

 • UX designers
 • Service Designers
 • Specialister inom effektkartläggning

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Detaljerad information


Det blir allt viktigare för organisationer att jobba mer effektstyrd och kundcentrerat. Genom att ha kundens behov som utgångspunkt uppnår vi de egna målen för verksamheten. Hur får man in tankesättet i våra befintliga roller och arbetsprocesser? Som individer och organisationer påverkas vi i allt större utsträckning av design och design thinking i vårt arbete.

Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper inom:

 • Styrande principer, helhetsperspektiv och samverkan:
  • Effektstyrning och effektkartläggning (impact mapping)
  • Tjänstedesign (service design)
  • UX design
  • Användningscentrerad kvalitetssäkring
 • Design thinking och prototyping mindset 
 • Formativ och summativ research
 • Kvalitativ och kvantitativ research
 • Hypotesdriven utveckling
 • Ta fram ny design
 • Fatta designbeslut
 • Kommunicera design till nyckelintressenter
 • Samverkan mellan design, utveckling- och produktperspektiv
 • T- och kamformade kompetensprofiler
 • Spårbarhet effektmål -> användningsmål -> lösningskrav -> acceptanskriterier
 • Har kan jag eller min organisation ta nästa steg?

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post