IREB Certifiering inom kravhantering

Kurskod K1015

IREB Certifiering inom kravhantering

Det här är en kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Du lär dig de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system. 

Pris
15950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
3 dagar
Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
23 mar
Stockholm
20 apr
Stockholm
25 maj
Stockholm
23 jun
Stockholm

Boka utbildning

Efter avslutad kurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering. Certifieringen heter IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level.

Denna kurs genomförs i samarbete med Konsultbolag1 som är ackrediterad kurshållare.

Viktigt att veta om certifiering
 • Kostnad för certifiering tillkommer med 3 000:- ex moms.
 • Språket på certifieringstestet är svenska som standard.
 • Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till kursen.
 • Obs! Tentamen avslutas ca 18:30 sista kursdagen.
Du lär dig

Grunderna inom kravhantering enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level.  De mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system. Kursen avslutas med en examinering.

För att få förståelse för kursens innehåll och fokus rekommenderar vi att du, innan kursstart, tar del av informationen som finns på IREB:s webbsida, speciellt Syllabus (kursplan, svensk version).

Om du väljer att läsa på egen hand inför kursen rekommenderar vi boken Requirements Engineering Fundamentals, 2nd edition av Klaus Pohl och Chris Rupp. Rocky Nook Inc. (2015).


Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till den som vill certifiera sig enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level. Den som vill få en grundläggande kompetens inom kravhantering, fördjupa eller bekräfta den kompetens du redan har. Arbetsområden utöver kravhantering som har stor nytta av kursen är till exempel systemutveckling, kvalitetssäkring, testning, projektledning och systemanalys.

Erfarenheter inom till exempel kravhantering, testning eller utveckling kan göra det lättare att relatera kursen till situationer i yrkeslivet men är inte nödvändigt.

Detaljerad information


Introduktion och grunder
 • Syftet med kravhantering
System och systemkontext
 • System i sin omgivning
 • Systemavgränsning
Kravinsamling
 • Olika källor för krav
 • Hantering av intressenter
 • Tekniker för kravinsamling
Kravdokumentation
 • Typer av kravdokument
 • Naturligt språk för krav
 • Modeller för krav
Kvalitetssäkring av krav
 • Granskning av krav
 • Validering av krav
 • Konfliktlösning
Kravförvaltning
 • Attributscheman
 • Prioritering
 • Kravspårbarhet
 • Versionshantering
 • Ändringshantering
 • Mätetal
Kravverktyg
 • Typer av verktyg
 • För- och nackdelar med verktyg
 • Att välja verktyg

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post