IREB Certifiering inom kravhantering

Kurskod K1015

IREB Certifiering inom kravhantering

Det här är en kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Du lär dig de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system. 

Pris
18950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
25 okt
Stockholm
6 dec
Stockholm

Boka utbildning

Denna kurs genomförs i samarbete med Konsultbolag1 som är ackrediterad kurshållare.

Kursen hålls med samma innehåll och i två olika upplägg – online eller klassrum.

Online

Kursen genomförs online ”live” med samtliga deltagare uppkopplade tillsammans med kursledaren. Kursen bokas helt separat från tentamen. Som stöd för dina förberedelser inför tentamen och efter kursen får du tillgång både till övningsmaterialet och till kursledaren för eventuella frågor upp till ett år efter avslutad kurs. Du väljer online-upplägg genom att boka dig på ett ”Live Online”-datum under kurstillfällen.

Klassrum

Kursen genomförs med samtliga deltagare i klassrummet tillsammans med kursledaren. I anslutning till avslutad klassrumskurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering. Du väljer klassrumsupplägg genom att boka dig på en specifik ort och datum under kurstillfällen.

 • OBS! Kostnad för certifiering tillkommer med 3 000:- vid bokning av klassrumskurser. Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till kursen. Språket på certifieringstestet är svenska som standard. Planera för examens avslut ca 18:30 sista kursdagen.
Du lär dig

Grunderna inom kravhantering enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level.  De mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till den som vill certifiera sig enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level. Den som vill få en grundläggande kompetens inom kravhantering, fördjupa eller bekräfta den kompetens du redan har. Arbetsområden utöver kravhantering som har stor nytta av kursen är till exempel systemutveckling, kvalitetssäkring, testning, projektledning och systemanalys.

Erfarenheter inom till exempel kravhantering, testning eller utveckling kan göra det lättare att relatera kursen till situationer i yrkeslivet men är inte nödvändigt.

Detaljerad information


Introduktion och grunder
 • Syftet med kravhantering
System och systemkontext
 • System i sin omgivning
 • Systemavgränsning
Kravinsamling
 • Olika källor för krav
 • Hantering av intressenter
 • Tekniker för kravinsamling
Kravdokumentation
 • Typer av kravdokument
 • Naturligt språk för krav
 • Modeller för krav
Kvalitetssäkring av krav
 • Granskning av krav
 • Validering av krav
 • Konfliktlösning
Kravförvaltning
 • Attributscheman
 • Prioritering
 • Kravspårbarhet
 • Versionshantering
 • Ändringshantering
 • Mätetal
Kravverktyg
 • Typer av verktyg
 • För- och nackdelar med verktyg
 • Att välja verktyg

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post