ISTQB Certified Tester Foundation

Kurskod K1024

ISTQB Certified Tester Foundation

Det här är en kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper. Kursen innehåller många övningar, för att du på bästa sätt ska lära dig de begrepp och teorier som krävs för ISTQB-certifieringen. Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete.

Kursen förbereder för den senaste versionen av certifieringen (Foundation Level CTFL 4.0). Certifieringstest ingår i kursavgiften.

Pris
24750 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
21 aug
Live Online
11 sep
Live Online
1 okt
Live Online
16 okt
Live Online
13 nov
Live Online
25 nov
Live Online
3 dec
Live Online
9 dec
Live Online

Boka utbildning
Övergripande kursupplägg
 • Grunderna inom test
 • Testning under programvarans utvecklingslivscykel
 • Statisk testning
 • Testanalys och design
 • Testledning
 • Verktygsstöd för testning

 


Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till den som deltar i planering, genomförande eller uppföljning av test av programvara, exempelvis testare, testanalytiker och testledare. Andra som vill ha baskunskaper om programvarutestning, t ex projektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga och utvecklare.

Erfarenhet inom till exempel testning, kravhantering eller programutveckling kan göra det lättare att relatera kursen till situationer i yrkeslivet men är inte nödvändigt.

Den här kursen hålls på engelska.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Fundamentals of Testing
 • What is Testing?
 • Why is Testing Necessary?
 • Testing Principles
 • Test Activities, Testware and Test Roles
 • Essential Skills and Good Practices in Testing
Testing Throughout the Software Development Lifecycle
 • Testing in the Context of an SDLC
 • Test Levels and Test Types
 • Maintenance Testing
Static Testing
 • Static Testing Basics
 • Feed back and Review Process
Test Analysis and Design
 • Test Techniques Overview
 • Black-box Test Techniques
 • White-box Test Techniques
 • Experience-based Test Techniques
 • Collaboration-based Test Activities
Managing the Test Activities
 • Test Planning
 • Risk Management
 • Test Monitoring, Test Control and Test Completion
 • Configuration Management
 • Defect Management
Test Tools
 • Tool Support for Testing
 • Benefits and Risks of Automation

Relaterade kurser

Effektiv testmetodik

Längd 2 dagar
Kurskod K1020
Pris 15900 kr

Effektiv testledning

Längd 1 dag
Kurskod K1022
Pris 8950 kr

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post