ISTQB Certifiering inom test

Kurskod K1024

ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Pris
20750 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
17 apr
Live Online
29 maj
Stockholm
26 jun
Live Online

Boka utbildning

Kursen ordnas i samarbete med inUse Academy som är ackrediterad kurshållare.

Kursen hålls med samma innehåll och i två olika upplägg – online eller klassrum.

Online

Kursen genomförs online ”live” med samtliga deltagare uppkopplade tillsammans med kursledaren. Kursen bokas helt separat från tentamen. Som stöd för dina förberedelser inför tentamen och efter kursen får du tillgång både till övningsmaterialet och till kursledaren för eventuella frågor upp till ett år efter avslutad kurs. Du väljer online-upplägg genom att boka dig på ett ”Live Online”-datum under kurstillfällen.

Tentamen (som ingår i kursavgiften) är frikopplad och erbjuds av datum som SSTB tillhandahåller. 

Klassrum

Kursen genomförs med samtliga deltagare i klassrummet tillsammans med kursledaren. I anslutning till avslutad klassrumskurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering. Du väljer klassrumsupplägg genom att boka dig på en specifik ort och datum under kurstillfällen.

Anmälan till tentamen (som ingår i kursavgiften) sker automatisk i samband med anmälan till kursen. Planera för examens avslut ca 18:15 sista kursdagen.

Du får lära dig

Grunderna inom test. Testning under programvarans utvecklingslivscykel. Statisk testning. Testtekniker. Testledning. Verktygsstöd för testning. Kursen avslutas med en frivillig examinering.

Teori & praktik

De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för ISTQB-certifieringen. Vi rekommenderar deltagarna att lägga ner ytterligare tid utöver kursen för att öka sannolikheten att klara ISTQB-examinationen.

Exempel på övningar
 • Övningsfrågor till varje kapitel
 • Begreppsövningar
 • Granskningstekniker
 • Ekvivalensklassindelning och gränsvärdesanalys
 • Testning med hjälp av beslutstabeller
 • Tillståndsbaserad testning
 • Testexekveringsschema
 • Riskidentifiering
 • Felrapportering
 • Övningstentamen

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till den som deltar i planering, genomförande eller uppföljning av test av programvara, exempelvis testare, testanalytiker och testledare. Andra som vill ha baskunskaper om programvarutestning, t ex projektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga och utvecklare.

Förkunskaper i form av erfarenhet från testarbete eller programutveckling krävs.

Detaljerad information


Grunderna inom test
 • Vad är testning?
 • Varför är testning nödvändigt?
 • Sju testprinciper
 • Testprocessen
 • Testningens psykologi
Testning under programvarans utvecklingslivscykel
 • Modeller för programvarans utvecklingslivscykel
 • Testnivåer
 • Testtyper
 • Underhållstestning
Statisk testning
 • Grunder för statisk testning
 • Granskningsprocess
Testtekniker
 • Kategorier för testtekniker
 • Black-box-testtekniker
 • White-box-testtekniker
 • Erfarenhetsbaserade testtekniker
Testledning
 • Testorganisation
 • Testplanering och testuppskattning
 • Testövervakning och teststyrning
 • Konfigurationshantering
 • Risker och testning
 • Felhantering
Verktygsstöd för testning
 • Överväganden för testverktyg
 • Effektiv användning av verktyg

Relaterade kurser

Effektiv testmetodik

Längd 2 dagar
Kurskod K1020
Pris 15900 kr

Testledning

Längd 2 dagar
Kurskod K1022
Pris 15900 kr

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post