ISTQB Certifiering inom test

Kurskod K1024

ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som vill höja din status som testare/testledare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Efter avslutad kurs finns möjlighet till examinering för att få en internationell ISTQB-certifiering. Kursen ordnas i samarbete med Konsultbolag1 som är ackrediterad kurshållare.

Pris
15950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
3 dagar
Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
9 mar
Stockholm
14 apr
Stockholm
1 jun
Stockholm
29 jun
Stockholm

Boka utbildning
Viktigt att veta om certifiering
 • Kostnad för certifiering tillkommer med 2 700:- ex moms.
 • Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till kursen.
 • Obs! Tentamen avslutas ca 18:30 sista kursdagen.
Du får lära dig

Grunderna inom test. Testning under programvarans utvecklingslivscykel. Statisk testning. Testtekniker. Testledning. Verktygsstöd för testning. Kursen avslutas med en frivillig examinering.

Teori & praktik

De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för ISTQB-certifieringen. Vi rekommenderar deltagarna att lägga ner ytterligare tid utöver kursen för att öka sannolikheten att klara ISTQB-examinationen.

Exempel på övningar
 • Övningsfrågor till varje kapitel
 • Begreppsövningar
 • Granskningstekniker
 • Ekvivalensklassindelning och gränsvärdesanalys
 • Testning med hjälp av beslutstabeller
 • Tillståndsbaserad testning
 • Testexekveringsschema
 • Riskidentifiering
 • Felrapportering
 • Övningstentamen

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till den som deltar i planering, genomförande eller uppföljning av test av programvara, exempelvis testare, testanalytiker och testledare. Andra som vill ha baskunskaper om programvarutestning, t ex projektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga och utvecklare.

Förkunskaper i form av erfarenhet från testarbete eller programutveckling krävs.

Detaljerad information


Grunderna inom test
 • Vad är testning?
 • Varför är testning nödvändigt?
 • Sju testprinciper
 • Testprocessen
 • Testningens psykologi
Testning under programvarans utvecklingslivscykel
 • Modeller för programvarans utvecklingslivscykel
 • Testnivåer
 • Testtyper
 • Underhållstestning
Statisk testning
 • Grunder för statisk testning
 • Granskningsprocess
Testtekniker
 • Kategorier för testtekniker
 • Black-box-testtekniker
 • White-box-testtekniker
 • Erfarenhetsbaserade testtekniker
Testledning
 • Testorganisation
 • Testplanering och testuppskattning
 • Testövervakning och teststyrning
 • Konfigurationshantering
 • Risker och testning
 • Felhantering
Verktygsstöd för testning
 • Överväganden för testverktyg
 • Effektiv användning av verktyg

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post