Kravdesign

Kurskod K1011

Kravdesign

Kursen är en fördjupning för dig som redan behärskar grunderna i kravhantering. Några områden som kursen behandlar är kravmodellering, kravutveckling, kravnedbrytning och dokumentationstekniker.

Pris
14400 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
25 nov
Stockholm

Boka utbildning

Denna kurs anordnas i samarbete med Konsultbolag1.

Du får lära dig

Tekniker och angreppssätt för kravutveckling, kravnedbrytning och kravdetaljering. Vi går igenom och övar praktiskt på hur du bryter ned och utvecklar krav till en kostnadseffektiv nivå, hur du skapar en struktur för förvaltningsbara krav samt hur du beroende av situation dokumenterar dina krav. Du får även lära dig specifika tekniker så som användningsfall, klassificeringsträd, kravmallar, kravmönster, processmodellering m.m.

Teori & praktik

Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

Exempel på övningar
 • Utveckling av krav från beställare till leverantör
 • Nedbrytning av krav
 • Framtagning och nedbrytning av användningsfall
 • Skriv krav med hjälp av kravmönster
 • Klassificeringsträd
 • Skriv förvaltningsbara agila krav
 • Processmodellering

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till den som ska arbeta med att ställa krav eller tolka de krav som någon annan ställt. Exempelvis: Kravanalytiker, förvaltare, beställare, verksamhetsutvecklare, systemägare, testare, utvecklare och IT-arkitekter.

Du behöver förkunskaper motsvarande kursen Effektiv kravhantering.

Detaljerad information


Kravhanteringsprocessen
 • Varför test är nödvändigt
Kravhanteringsprocessen
 • Kravprocess
 • Kravnivåer
 • Nedbrytning och utveckling av krav
Insamling- och utvecklingsmetoder
 • Personas
 • Klassificering av krav
 • FURPS+
 • Kvalitetsattribut
 • Kravhanteringstekniker i olika utvecklingsmetoder (Scrum, Kanban, RUP osv)
Agila kravtekniker
 • Framtagning av användarberättelser (user stories)
 • Nedbrytning av användarberättelser
 • Förvaltningsbara agila krav
 • Användningsfall i agila sammanhang
Dokumentationstekniker
 • Skapa en struktur i kraven
 • Användning av kravmönster (patterns)
 • Klassificeringsträd
Användningsfall (Use case)
 • Framtagning av användningsfall
 • Användningsfall för olika kravnivåer 
 • Nedbrytning av användningsfall
 • Visualisera användningsfall
 • Användningsfall i och för förvaltningen
Kravmodellering
 • Processmodellering
 • Informationsmodellering
 • Tillståndsmodellering
Avslutning
 • Sammanfattning av kursen
 • Tips för vidare läsning
 • Användbara länkar

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post